Verkeersslachtoffers

 • 315 dodelijke verkeersslachtoffers in 2019

  In 2019 vielen er 315 doden bij verkeersongevallen in het Vlaamse Gewest. In vergelijking met 2005 is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers bijna gehalveerd. De laatste 2 jaar is er een beperkte toename van het aantal verkeersdoden.

  Daarnaast waren er in 2019 2.473 zwaargewonde verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen. In 2005 waren er dat nog 3.912. Bij de lichtgewonden was er tussen 2005 en 2019 een daling van 36.116 naar 26.259.

 • Bijna 4 op 10 dodelijke verkeersslachtoffers zijn voetganger of fietser

  In 2019 zat 41% van de dodelijke verkeersslachtoffers in een personenwagen. Fietsers maakten 23% uit van de doden in het verkeer. 15% van de dodelijke verkeersslachtoffers was voetganger en 11% zat op een motor.

  In vergelijking met 2005 waren er in 2019 veel minder doden in personenwagens. Bij de andere types van weggebruikers zijn er minder grote verschillen tussen 2005 en 2019. Er is wel een toename van het aantal verkeersdoden bij fietsers. Het aandeel van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) in het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers bedroeg in 2019 38%. In 2005 ging het om 19%.

 • Aantal verkeersdoden bij twintigers niet langer hoger dan bij andere groepen

  Er waren in 2019 relatief kleine verschillen in het aantal verkeersdoden naar leeftijd. Dat is een groot verschil met de situatie in 2005. Toen lag het aantal verkeersdoden bij twintigers nog duidelijk hoger dan bij de andere leeftijdsgroepen.

 • Meer verkeersslachtoffers in West-Vlaanderen, minder in Vlaams-Brabant

  Met 2.788 doden en zwaargewonden in het Vlaamse Gewest in 2019 lag het gemiddeld aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers in dat jaar op 0,42 per 1.000 inwoners. In West-Vlaanderen zitten veel gemeenten boven dat Vlaamse gemiddelde. Vlaams-Brabant heeft veel gemeenten die onder het Vlaamse gemiddelde blijven.

  Het gaat om cijfers op basis van 1 kalenderjaar. Als er in dat jaar in een bepaalde gemeente een zwaar ongeval is gebeurd met meerdere slachtoffers, komt die gemeente al snel boven het Vlaamse gemiddelde uit. Dat is zeker het geval voor gemeenten met een klein aantal inwoners.

 • Vlaams Gewest net onder Europees gemiddelde

  Het gemiddeld aantal dodelijke verkeerslachtoffers in de landen van de Europese Unie (EU) lag in 2017 op 49 doden per miljoen inwoners. Met 46 doden per miljoen inwoners zat het Vlaamse Gewest daar net onder. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag dat cijfer veel lager, in het Waalse Gewest veel hoger.

Bronnen

Publicatiedatum

23 juni 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies