Verloren gezonde levensjaren door fijn stof

 • Vlaming leeft gemiddeld 14 maanden minder lang gezond door fijn stof

  In 2018 gingen in het Vlaamse Gewest door de impact van fijn stof potentieel 148 gezonde levensjaren verloren per 10.000 inwoners. Vertaald naar de impact op de volledige levensduur van de Vlamingen (gemiddelde levensverwachting is 82,3 jaar), houdt dit in dat elke inwoner in Vlaanderen bij levenslange blootstelling aan de huidige verontreinigingsniveaus geconfronteerd wordt met 1,2 potentieel verloren gezonde levensjaren (DALY’s). Dat betekent dat de gemiddelde Vlaming 14 maanden minder lang gezond blijft door blootstelling aan fijn stof.

  Het aantal verloren gezonde levensjaren (DALY’s) door blootstelling aan fijn stof per 10.000 inwoners daalde over de periode 2005-2018. In 2018 was er wel opnieuw sprake van een lichte stijging. Meteorologische condities kunnen hier een rol spelen, zoals de droge zomer van 2018, maar een precieze oorzaak is moeilijk vast te stellen.

   

   

 • Langetermijnblootstelling aan PM2,5-deeltjes heeft grootste gezondheidsimpact

  Vooral de langetermijnblootstelling aan PM2,5 heeft een grote gezondheidsimpact: deze blootstelling verklaarde in 2018 84% van de totale gezondheidsimpact van fijn stof. Het merendeel komt door vroegtijdige sterfte, maar ook een verhoogd aantal astmapatiënten en longkankergevallen spelen daarin een belangrijke rol. De impact door langetermijnblootstelling aan PM10 maakte 15% uit in 2018. Kortetermijnblootstelling heeft een veel lagere impact. De impact door kortetermijnblootstelling aan PM10 en aan PM2,5 maken samen minder dan 1% van de totale gezondheidsimpact van fijn stof uit.

   

Bronnen

Definities

DALY: staat voor ‘Disability Adjusted Life Year’ of potentieel verloren gezond levensjaar. Het is een maat gebruikt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om de ziektelast van een populatie wereldwijd te vergelijken.
PM10: fijn stof deeltjes kleiner dan 10 micrometer (µm).
PM2,5: fijn stof deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (µm).

 

Publicatiedatum

26 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies