Vertrouwen in de medemens

 • Helft Vlamingen heeft vertrouwen in medemens

  Ruim de helft van de Vlamingen van 18 tot 85 jaar was er in 2018 van overtuigd dat de meeste mensen te vertrouwen zijn. Bijna 6 op de 10 denken dat anderen proberen eerlijk te zijn tegen hen. Ruim 4 op de 10 vinden dat de meeste mensen proberen behulpzaam te zijn en niet meestal aan zichzelf denken.

  Tussen 2005 en 2018 is het aandeel van de bevolking met een positieve houding over de medemens op elk van de 3 stellingen gestegen. Die stijging verliep wel niet altijd eenduidig positief. Tussen 2009 en 2011 en in mindere mate ook tussen 2013 en 2014 en tussen 2016 en 2017 geven de resultaten van 2 van de 3 stellingen aan dat er in die periodes eerder sprake was van een daling van het aandeel van de bevolking met vertrouwen in de medemens. 

 • Hooggeschoolden hebben meer vertrouwen in anderen

  De verschillen tussen mannen en vrouwen blijven bij de 3 stellingen beperkt. Naar leeftijd blijken enkel bij de derde stelling ouderen positiever te oordelen dan jongeren over het vertrouwen in anderen. Bij de andere stellingen is er geen duidelijk verschil naar leeftijd. Ook tussen de verschillende huishoudtypes blijven de verschillen eerder beperkt. Enkel de alleenstaanden zijn over de 3 stellingen telkens iets minder positief dan de andere huishoudgroepen.

  Algemeen genomen zijn de grootste verschillen te vinden naar onderwijsniveau. Hooggeschoolden staan duidelijk positiever tegenover de 3 stellingen dan laaggeschoolden.

 • Minder vertrouwen in medemens op platteland

  Enkel op de eerste stelling blijkt er een beperkt verschil naar woonplaats: personen die wonen op het platteland vinden het minst vaak dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, in de steden ligt dat aandeel het hoogst. Bij de andere 2 stellingen blijft het verschil naar woonplaats beperkt.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

5 februari 2019

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies