Vertrouwen in Europese instellingen

  • Vertrouwen van Vlamingen in Europese instellingen gedaald in 2019

    In het najaar van 2019 gaf 60% van de bevolking van het Vlaamse Gewest aan vertrouwen te hebben in het Europees Parlement, 53% had vertrouwen in de Europese Commissie en 52% in de Europese Centrale Bank. Van de 3 bevraagde Europese instellingen genoot het Europees Parlement in 2019 dus het meeste vertrouwen bij de Vlamingen. Bij de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank ligt het vertrouwen iets lager.

    Terwijl er tussen 2005 en 2014 algemeen genomen sprake was van een daling van het vertrouwen in de 3 Europese instellingen, nam dit vertrouwen daarna weer toe tot in 2018. In 2019 lag het vertrouwen in de 3 instellingen echter weer telkens lager dan in 2018. Zo was er een terugval van 72% naar 60% wat het vertrouwen in het Europees Parlement betreft. Bij de Europese Commissie ging het om een daling van het vertrouwen van 64% naar 53% en bij de Europese Centrale Bank om een daling van 57% naar 52%.  

  • Vertrouwen Vlamingen in EU-instellingen hoger dan EU-gemiddelde

    In 2019 lag het vertrouwen in het Europees Parlement ongeveer even hoog is in het Vlaamse Gewest als in het Waalse Gewest (60% tegenover 59%). Wat de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank betreft, ligt het vertrouwen in het Waalse Gewest hoger dan in het Vlaams Gewest.

    Het vertrouwen in de Europese instellingen ligt in Vlaanderen duidelijk hoger dan het EU-gemiddelde. Dat is het geval bij alle 3 de bevraagde instellingen.

Bronnen

Europese Commissie: Eurobarometer
GESIS: Eurobarometer

Publicatiedatum

5 mei 2020

Volgende update

november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies