Verwerking en export van dierlijke mest

  • 41,4 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest verwerkt of geëxporteerd in 2020

    In 2020 werd in het Vlaamse Gewest 41,4 miljoen kilogram (kg) stikstof uit dierlijke mest verwerkt of geëxporteerd. De hoeveelheid dierlijke mest die verwerkt of geëxporteerd wordt, wordt bepaald op basis van de mestverwerkingscertificaten.

    Het grootste aandeel van de mestverwerkingscertificaten werd uitgereikt aan mestverwerkingsinstallaties. Zij waren in 2020 goed voor een verwerkte hoeveelheid Vlaamse dierlijke mest van 34,3 miljoen kg stikstof of 83% van het totale aantal mestverwerkingscertificaten. Daarnaast werden in 2020 ook voor 7,1 miljoen kg stikstof mestverwerkingscertificaten toegekend aan landbouwers voor de rechtstreekse export van ruwe Vlaamse dierlijke mest. Dat komt overeen met 17% van het totale aantal mestverwerkingscertificaten.

    De totale hoeveelheid verwerkte en geëxporteerde stikstof uit dierlijke mest nam toe van 2007 tot 2017 maar blijft sindsdien min of meer stabiel.

Bronnen

Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Mestrapport

Definities

Mestverwerkingscertificaten: per kilogram stikstof die verwerkt of geëxporteerd wordt, kent de Mestbank 1 mestverwerkingscertificaat toe. 

Publicatiedatum

10 december 2021

Volgende update

december 2022

Meer cijfers

Contact