Vissersvloot

  • Professionele Belgische vissersvloot tussen 2000 en 2020 gehalveerd

    Eind 2020 bestond de professionele Belgische zeevisserijvloot uit 64 vaartuigen. Dat zijn 5 vaartuigen minder dan in 2019 en een halvering in vergelijking met 2000. In 2000 telde de vloot nog 127 vaartuigen.

    Zeebrugge was in 2020 de thuishaven voor 40 schepen, Oostende voor 15. Nieuwpoort en Blankenberge telden respectievelijk 6 en 2 vaartuigen. Tot de vloot behoorde ook nog 1 Schelde-estuariumvissersvaartuig.

  • Gemiddeld motorvermogen per vaartuig neemt toe

    In 2020 waren de 64 vaartuigen van de Belgische zeevisserijvloot goed voor een globale capaciteit van 41.229 kilowatt (kW) aan motorvermogen en 12.478 bruto tonnenmaat  (GT) qua tonnage.

    Samen met het aantal vissersvaartuigen nam ook de totale tonnenmaat en het totale motorvermogen af in de afgelopen jaren. De daling van het totale motorvermogen was evenwel minder groot dan de afname van het aantal vissersvaartuigen, waardoor het gemiddelde motorvermogen per vaartuig toenam van 500 kW in 2000 tot 644 kW in 2020. In dezelfde periode nam ook de gemiddelde tonnenmaat per vaartuig licht toe van 182 GT tot 195 GT. Dat heeft een invloed op de vangstcapaciteit per vaartuig.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij:  Zeevisserij 

Definities

Tonnenmaat: een maat om de grootte van een schip uit te drukken. Deze is niet gerelateerd aan het gewicht van het schip, maar aan het volume. De bruto-tonnenmaat (Gross tonnage of GT) wordt berekend met een formule waarin zowel het scheepsvolume onder het bovendek als de ingesloten ruimtes boven het bovendek zijn opgenomen.

 

Publicatiedatum

2 februari 2021

Volgende update

februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies