Vissersvloot

  • Professionele Belgische vissersvloot tussen 2000 en 2019 bijna gehalveerd

    Eind 2019 bestond de professionele Belgische zeevisserijvloot uit 69 vaartuigen, goed voor een globale capaciteit van 43.870 kilowatt (kW) aan motorvermogen en 13.166 bruto tonnenmaat (GT) qua tonnage. Dat is 1 vaartuig meer dan in 2018, maar bijna de helft minder dan in 2000. In 2000 telde de vloot nog 127 vaartuigen.

    Zeebrugge was in 2019 de thuishaven voor 44 schepen, Oostende voor 17. Nieuwpoort en Blankenberge tellen respectievelijk 5 en 2 vaartuigen. Tot de vloot behoort ook nog 1 Schelde-estuariumvissersvaartuig.

  • Gemiddeld motorvermogen per vaartuig neemt toe

    Samen met het aantal vissersvaartuigen neemt ook de totale tonnenmaat en het totale motorvermogen af. De daling van het totale motorvermogen is evenwel minder groot dan de afname van het aantal vissersvaartuigen, waardoor het gemiddelde motorvermogen per vaartuig toeneemt: van 500 kW in 2000 tot 636 kW in 2019. Ook de gemiddelde tonnenmaat per vaartuig neemt licht toe. Dit heeft uiteraard een invloed op de vangstcapaciteit per vaartuig.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij:  Zeevisserij 

Definities

Tonnenmaat: een maat om de grootte van een schip uit te drukken. Deze is niet gerelateerd aan het gewicht van het schip, maar aan het volume. De bruto-tonnenmaat (Gross tonnage of GT) wordt berekend met een formule waarin zowel het scheepsvolume onder het bovendek als de ingesloten ruimtes boven het bovendek zijn opgenomen.

Publicatiedatum

11 februari 2020

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies