Vlaams zorgkrediet en aanmoedigingspremie

 • Ruim 70.000 personen met Vlaams zorgkrediet of aanmoedigingspremie in 2019

  In 2019 maakten 70.157 personen in het Vlaamse Gewest gebruik van het Vlaams zorgkrediet of de aanmoedigingspremie om tijdelijk hun werk te onderbreken of hun prestaties te verminderen. Dat aantal ligt 5% hoger dan het jaar voordien. Het Vlaams zorgkrediet is een aanmoedigingspremie die kan opgenomen worden door werknemers in de Vlaamse openbare sector, de aanmoedigingspremie door werknemers in de privé- of sociale sector.

  Het aantal personeelsleden dat gebruik maakt van het Vlaams zorgkrediet is tussen 2016 en 2019 toegenomen. Tussen 2018 en 2019 ging het om een stijging van 23%.

  Het aantal werknemers dat geniet van een Vlaamse aanmoedigingspremie nam in de periode 2016-2019 jaarlijks af. Dat is toe te schrijven aan het feit dat de Vlaamse aanmoedigingspremie in de openbare sector vanaf september 2016 geïntegreerd werd in het toen nieuw opgerichte Vlaams zorgkrediet.

 • Meer vrouwen dan mannen in Vlaams zorgkrediet of met aanmoedigingspremie

  Vrouwen onderbreken of verminderen tijdelijk hun werkprestaties vaker dan mannen. In 2019 waren vrouwen goed voor 3 op de 4 personen die Vlaams zorgkrediet opnamen of een aanmoedigingspremie ontvingen.

  Bij het Vlaams zorgkrediet (91%) lag het vrouwelijk overwicht nog hoger, bij de Vlaamse aanmoedigingspremie (64%) lager.

 • Driekwart personen in Vlaams zorgkrediet of met aanmoedigingspremie is tussen 25 en 44 jaar

  Van de personen die in 2019 Vlaams zorgkrediet opnamen of een aanmoedigingspremie ontvingen, was 42% tussen 35 en 44 jaar en was 32% tussen 25 en 34 jaar. Ongeveer 25% was 45 jaar en ouder. Amper 1% van de personen in Vlaams zorgkrediet of met een aanmoedigingspremie was jonger dan 25 jaar.

  Deze aandelen verschillen naargelang het stelsel. Bij het Vlaams zorgkrediet behoort 56% tot de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar. Bij de aanmoedigingspremie vormen de personen van 25 tot 34 jaar de grootste groep (38%).

 • Zorgen voor kind belangrijkste reden voor Vlaams zorgkrediet en aanmoedigingspremie

  Bijna 9 op de 10 personen die via Vlaams zorgkrediet verlof opnamen, deden dat in 2019 om voor een kind (al dan niet met een handicap) te zorgen. Daarnaast nam 1 op de 10 Vlaams zorgkrediet op om voor een zieke te zorgen. Iets meer dan 4% volgde tijdens het verlof een opleiding.

  Ruim 7 op de 10 werknemers die een Vlaamse aanmoedigingspremie ontvingen om hun werk te onderbreken of te verminderen, deden dat om voor een kind te zorgen. Goed 15% nam de zorg van een zieke op zich en ongeveer 10% nam verlof op in het kader van einde loopbaan.

Definities

Vlaamse aanmoedigingspremie: aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid bovenop de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) voor werknemers in de privé- of social profitsector die een thematisch verlof of tijdskrediet nemen.

Vlaams zorgkrediet: ondersteuningsmaatregel voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector (diensten Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen) die tijdelijk hun prestaties onderbreken of verminderen om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen.

Publicatiedatum

29 september 2020

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies