Vlaams zorgkrediet en aanmoedigingspremie

 • Ruim 65.700 personen met Vlaams zorgkrediet of aanmoedigingspremie in 2020

  In 2020 maakten 65.771 personen in het Vlaamse Gewest gebruik van het Vlaams zorgkrediet of de aanmoedigingspremie om tijdelijk hun werk te onderbreken of hun prestaties te verminderen. Dat aantal ligt 6% lager dan het jaar voordien. Het Vlaams zorgkrediet kan opgenomen worden door werknemers in de Vlaamse openbare sector, de aanmoedigingspremie door werknemers in de privé- of sociale sector.

  Het aantal personeelsleden dat gebruik maakt van het Vlaams zorgkrediet is sinds de start ervan in september 2016 sterk toegenomen. Tussen 2019 en 2020 ging het om een stijging van 9%.

  Het aantal werknemers dat geniet van een Vlaamse aanmoedigingspremie nam in de periode 2016-2020 jaarlijks af. Dat is toe te schrijven aan het feit dat de Vlaamse aanmoedigingspremie in de openbare sector vanaf september 2016 geïntegreerd werd in het toen nieuw opgerichte Vlaams zorgkrediet. Daarnaast gaat het aantal dossiers eindeloopbaan in dalende lijn door de verhoging van de instapleeftijd naar 60 jaar in 2015.

   

 • Meer vrouwen dan mannen in Vlaams zorgkrediet of met aanmoedigingspremie

  Vrouwen onderbreken of verminderen hun werkprestaties vaker dan mannen. In 2020 waren vrouwen goed voor 3 op de 4 personen die Vlaams zorgkrediet opnamen of een aanmoedigingspremie ontvingen.

  Bij het Vlaams zorgkrediet lag het vrouwelijk overwicht nog hoger (90%), bij de Vlaamse aanmoedigingspremie lager (65%).

 • Driekwart personen in Vlaams zorgkrediet of met aanmoedigingspremie is tussen 25 en 44 jaar

  Van de personen die in 2020 Vlaams zorgkrediet opnamen of een aanmoedigingspremie ontvingen, was 43% tussen 35 en 44 jaar en was 30% tussen 25 en 34 jaar. 26% was 45 jaar en ouder. Amper 1% van de personen in Vlaams zorgkrediet of met een aanmoedigingspremie was jonger dan 25 jaar.

  Deze aandelen verschillen naargelang het stelsel. Bij het Vlaams zorgkrediet behoort 55% tot de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar. Bij de aanmoedigingspremie vormen de personen van 25 tot 34 jaar de grootste groep (38%).

 • Zorgen voor kind belangrijkste reden voor Vlaams zorgkrediet en aanmoedigingspremie

  Bijna 85% van de personen die via Vlaams zorgkrediet verlof opnamen, deden dat in 2020 om voor een kind (al dan niet met een handicap) te zorgen. Daarnaast nam ongeveer 12% Vlaams zorgkrediet op om voor een zieke te zorgen. Nagenoeg 4% volgde tijdens het verlof een opleiding.

  Ruim 7 op de 10 werknemers die een Vlaamse aanmoedigingspremie ontvingen, deden dat om voor een kind te zorgen. Bijna 16% nam de zorg van een zieke op zich en 11% nam verlof op in het kader van einde loopbaan.

Definities

Vlaamse aanmoedigingspremie: aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid bovenop de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) voor werknemers in de privé- of social profitsector die een thematisch verlof of tijdskrediet nemen.

Vlaams zorgkrediet: ondersteuningsmaatregel voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector (diensten Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen) die tijdelijk hun prestaties onderbreken of verminderen om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen.

Publicatiedatum

2 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies