Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035

bevolkingspiramideStatistiek Vlaanderen maakt om de drie jaar gemeentelijke demografische  vooruitzichten voor het Vlaamse Gewest. De huidige vooruitzichten betreffen de periode 2018-2035 en geven voor elk van de Vlaamse steden en gemeenten een jaarlijkse vooruitberekening van de bevolking en de huishoudens. Voor de bevolking worden resultaten per leeftijd en geslacht ter beschikking gesteld. Voor de huishoudens gaat het om het aantal huishoudens naar grootte.

Persbericht "Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035" (Pdf - 508 kB)

Vooruitberekening bevolking

In deze applicatie vindt U gegevens over de leeftijd en het geslacht van de inwoners in 308 Vlaamse gemeenten . U kan de gegevens opvragen van gemeente tot Vlaams Gewest en voor de periode vanaf 2000 tot 2035.

Startknop applicatie Metadata
Vooruitberekening loop bevolking

In deze applicatie vindt U gegevens over geboorten, overlijdens en migraties in Vlaanderen. U kan de gegevens opvragen van gemeente tot Vlaams Gewest en voor de periode vanaf 1999 tot 2034.

Startknop applicatie Metadata
Vooruitberekening huishoudens

In deze applicatie vindt U gegevens over de grootte van de private huishoudens in Vlaanderen. U kan de gegevens opvragen van gemeente tot Vlaams Gewest en voor de periode vanaf 2000 tot 2035.

Startknop applicatie Metadata

In de meeste Vlaamse steden en gemeenten zal de bevolking blijven groeien. Alle gemeenten kennen een toename van het aantal huishoudens. De groei in huishoudens is sterker dan de bevolkingsgroei.

Zowel het aantal 65-plussers als hun aandeel in de bevolking zal toenemen. De sterkste stijging doet zich voor in de Kempen en het Maasland. Aan de kust wordt het hoogste aandeel ouderen verwacht.

De bevolking op actieve leeftijd zet een daling in, vooral ten gevolge van de sterke afname van de 40-64-jarigen. Maar ook de 20-39-jarigen houden maar in 1 op de 3 gemeenten stand.

In 2027 zullen er meer schoolgaande jongeren zijn dan vandaag. De toename is het grootst bij de 12-17-jarigen. Deze evoluties zijn niet monotoon, maar volgen de schommelingen in het aantal geboorten.

In alle steden en gemeenten zal het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens toenemen. Grotere huishoudens zullen al naargelang van de gemeente toe- of afnemen.

Het totale aantal alleenwonenden zal toenemen, maar enkel het aantal oudere alleenwonenden zal stijgen. De sterkste toename wordt verwacht in de Antwerpse Noorderkempen en in Limburg.

In 2027 zullen er 83.000 2-persoonshuishoudens meer zijn dan nu, waarbij het gaat om een toename van oudere paren. De kleinste groei wordt verwacht in West-Vlaanderen.