Vlaanderen in Cijfers 2021

Cover Vlaanderen in cijfers 2021

De brochure 'Vlaanderen in Cijfers 2021' van Statistiek Vlaanderen geeft aan de hand van een beperkte set Vlaamse openbare statistieken een kernachtig beeld van Vlaanderen. De statistieken beslaan een ruime waaier aan thema’s en werden gegroepeerd in 4 grote onderdelen: bevolking en samenleving, economie en ondernemingen, ruimte en leefomgeving en overheid en bestuur. Achteraan werd een korte vergelijking toegevoegd van de Vlaamse gegevens met de situatie in België en de rest van de Europese Unie.

De statistieken worden gepresenteerd in toegankelijke tabellen, figuren en infographics. Via de website van Statistiek Vlaanderen kunnen de statistieken opgenomen in deze brochure meer in detail geraadpleegd worden, net als de bijhorende datasets en informatie over de gebruikte bronnen en definities.

De brochure kan hieronder digitaal afgeladen worden. Er is ook een gedrukte versie van de brochure beschikbaar. Die kan besteld worden via het bestelloket voor publicaties van de Vlaamse overheid.

Download de brochure 2021:
Vlaanderen in Cijfers 2021 (Pdf - 6,6 MB)
Publicatiedatum: 6 juli 2021

Bekijk ook de eerder verschenen brochure 2020:
Vlaanderen in Cijfers 2020 (Pdf - 7 MB)
Publicatiedatum: 21 april 2020

Meer informatie:
Myriam Vanweddingen
Statistiek Vlaanderen