Waterverbruik

 • Totaal waterverbruik stijgt licht, leiding- en grondwaterverbruik daalt

  In 2019 bedroeg het totale waterverbruik (zonder koelwater) in het Vlaamse Gewest 757 miljoen kubieke meter (m³). Tussen 2000 en 2006 bleef dat volume min of meer stabiel, van 2006 tot 2009 was er sprake van een duidelijke daling en sinds 2009 tekent zich een licht stijgende trend af.  

  Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verbruik van leidingwater, grondwater, hemelwater, oppervlaktewater en ander water’. Over de hele periode 2000-2019 vertoonde zowel het leiding- als het grondwaterverbruik een daling. In 2019 lag het grondwaterverbruik 31% lager dan in 2000. Voor leidingwater ging het over een daling van 7%.

  Het verbruik van ander water kende een opvallende stijging. Ook het verbruik van hemelwater en oppervlaktewater neemt langzaam toe. 

 • Verbruik koelwater neemt af

  Het verbruik van koelwater is tussen 2000 en 2019 duidelijk afgenomen. In 2000 werd nog 3,5 miljard m³ koelwater verbruikt, in 2019 ging het om 1,9 miljard m³. De daling van het koelwaterverbruik hangt vooral samen met de sluiting of ombouw van steenkoolcentrales.

 • Huishoudens grootste verbruikers van leiding- en hemelwater

  De huishoudens hadden in 2019 het grootste aandeel in het verbruik van leidingwater (63%) en hemelwater (59%). De industrie had het grootste aandeel in het verbruik van oppervlaktewater (52%) en ander water (91%). De grootste verbruiker van koelwater was de energiesector (73%). De landbouw was de grootste verbruiker van grondwater (56%).

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Waterverbruik

Definities

Ander water: water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt.

Publicatiedatum

18 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies