Waterzuiveringsgraad

  • Afvalwater van 85% Vlamingen wordt gezuiverd

    Eind 2020 lag de zuiveringsgraad van het afvalwater in het Vlaamse Gewest op 85%. Het gaat om het aandeel van de inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat aandeel is sterk toegenomen in de laatste decennia. In 1991 lag de zuiveringsgraad op 26%, in 2000 op 48%.

    De snelheid waarmee de zuiveringsgraad stijgt, neemt in de meest recente jaren echter af. Wellicht speelt hier mee dat het resultaat dat met een gelijkaardige inspanning bereikt kan worden, steeds kleiner wordt. Het zijn immers steeds vaker kleinere en meer afgelegen woonkernen die nog op de openbare waterzuiveringsinfrastructuur moeten aangesloten worden. Met de uitbreiding van het riolerings- en collecteringsstelsel nemen de kosten voor exploitatie, onderhoud en vervanging bovendien toe waardoor minder budget resteert voor bijkomende aansluitingen.

  • Zuiveringsgraad hoogst aan kust, in stedelijke gebieden en Limburg

    De zuiveringsgraad van het afvalwater ligt het hoogst in de kustgemeenten, in de stedelijke gebieden en in Limburg.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): 

Definities

Zuiveringsgraad:  het theoretische percentage van de inwoners waarvan het afvalwater, na transport via het riolerings- en collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Publicatiedatum

1 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies