Werkgelegenheid

 • Totale werkgelegenheid nam in 2019 met 1,9% toe

  De totale werkgelegenheid lag in 2019 in het Vlaamse Gewest op 2.876.600 personen.

  Tussen 2003 en 2019 ging de totale werkgelegenheid vrijwel onafgebroken in stijgende lijn met in totaal een aangroei van 486.000 personen (+20%). De grootste aangroei gebeurde tussen 2003 en 2008. Nadien was de groei wat minder sterk: eerst was er de nasleep van de financieel-economische crisis in 2009 en dan de schulden- en eurocrisis tussen 2011 en 2014. Vanaf 2015 was er weer sprake van een sterkere stijging. In 2019 ging het om een toename van 1,9%.

  De bezoldigde werkgelegenheid kwam in 2019 op 2.373.700 personen, de zelfstandige werkgelegenheid op 502.900 personen. De toename tussen 2003 en 2019 was iets hoger bij de bezoldigde (+21%) dan bij de zelfstandige werkgelegenheid (+19%).

 • Handel belangrijkste werkverschaffer

  De werkgelegenheid in de handel bedroeg in 2019 367.000 personen. De handel was met een aandeel van 13% in 2019 de belangrijkste werkverschaffer. De top 5 werd vervolledigd door de administratieve en ondersteunende diensten, hoofdkantoren en adviesbureaus, het onderwijs en maatschappelijke diensten. Samen maakten deze 5 bedrijfstakken in 2019 48% uit van de totale werkgelegenheid. In 2003 was dat 40%.

  Tussen 2003 en 2019 daalde het aandeel van de handel in de totale werkgelegenheid van 14% naar 13%. De andere bedrijfstakken uit de top 5 zagen hun aandeel toenemen. Bij de administratieve en ondersteunende diensten ging het om een toename van 6% naar 10%, bij de hoofdkantoren en adviesbureaus om een toename van 8% naar 10%. Maar ook het onderwijs (van 7% naar 8%) en de maatschappelijke diensten (van 5% naar 7%) werden belangrijker op vlak van werkgelegenheid.

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen

Definities

Werkgelegenheid: totaal aantal personen (loontrekkenden en zelfstandigen) aan het werk in een land of regio of in een bepaalde bedrijfstak.

Publicatiedatum

25 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies