Werkgelegenheidsgraad

 • Vlaamse werkgelegenheidsgraad stijgt in 2021 tot 69%

  De werkgelegenheidsgraad kan voor  het Vlaamse Gewest geraamd worden op 69,3% in 2021. De werkgelegenheidsgraad geeft de totale werkgelegenheid (van loontrekkenden en zelfstandigen) in een land of regio weer ten opzichte van de totale bevolking van 15 tot 64 jaar.

  De werkgelegenheidsgraad stabiliseerde in 2020 op het niveau van 2019 (68,7%) omwille van de impact van de COVID-19-crisis. De omvang van de werkgelegenheid hield goed stand omdat de daling van de economische activiteit dankzij de steunmaatregelen van de overheid (tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht) zich vooral vertaalde in een vermindering van de arbeidsduur. 

  Het aantrekken van de economie in 2021 zorgt voor een toename van de werkgelegenheidsgraad. 

 • Pendelbewegingen hebben sterke invloed op werkgelegenheidsgraad

  De pendel tussen de verschillende gewesten heeft een invloed op de werkgelegenheidsgraad. De werkgelegenheidsgraad is binnen België het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest omwille van het grote aanbod aan jobs. Er zijn immers vele overheidsinstellingen en administratieve zetels van bedrijven gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Wanneer de activiteit van de Vlaamse pendelaars die in een ander gewest werken bij het Vlaamse Gewest wordt geteld, neemt de Vlaamse werkgelegenheidsgraad toe van 69,3% naar 72,9%. Ook de Waalse werkgelegenheidsgraad stijgt in dat geval, terwijl de Brusselse werkgelegenheidsgraad opmerkelijk krimpt. 

 • Vlaamse werkgelegenheidsgraad laag in vergelijking met EU-landen

  De gemiddelde werkgelegenheidsgraad ligt in de Europese Unie (EU27) in 2021 met 71,7% hoger dan in het Vlaamse Gewest. De meeste EU-lidstaten hebben een hogere werkgelegenheidsgraad. Dat komt omdat Vlaamse bedrijven kapitaalintensief produceren om de relatief hoge loonkost binnen de perken te houden. 

  Luxemburg heeft een fors hoge werkgelegenheidsgraad. Er zijn immers veel jobs in de financiële sector en ook is een deel van de Europese instellingen daar gevestigd. Ook in Nederland en Duitsland is de werkgelegenheidsgraad hoog. De werkgelegenheidsgraad ligt het laagst in een aantal Zuid- en Oost-Europese landen. 

Bronnen

FPB, Statistiek Vlaanderen, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten 
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen 
Europese Commissie: Ameco 

Definities

Werkgelegenheidsgraad: het aantal ingevulde arbeidsplaatsen (loontrekkend of zelfstandig) in een land of regio, ongeacht waar de arbeidskrachten vandaan komen, in verhouding tot de woonachtige bevolking van 15-64 jaar. De werkgelegenheidsgraad is een belangrijke factor die de samenstelling van het bruto binnenlands product per inwoner bepaalt en wordt vooral in economische analyses gebruikt. 
De werkgelegenheidsgraad is niet gelijk aan de werkzaamheidsgraad, die gedefinieerd wordt als het aantal werkende personen (loontrekkend of zelfstandig) woonachtig in een land of regio, ongeacht waar ze werken, in verhouding tot de woonachtige bevolking van 20-64 jaar. De werkzaamheidsgraad is een indicator die vooral in arbeidsmarktanalyses gebruikt wordt.

Publicatiedatum

4 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies