Wetenschappelijke publicaties

 • 33 wetenschappelijke publicaties en bijdragen conferenties per 10.000 inwoners

  De Vlaamse Gemeenschap was in 2019 goed voor 30 wetenschappelijke publicaties in tijdschriften per 10.000 inwoners. Als daar ook bijdragen aan conferenties worden bijgeteld, dan komt het aantal wetenschappelijke publicaties op 33 per 10.000 inwoners. 

  De publicatie-output ging de laatste jaren in stijgende lijn. Enkel in 2018 en 2019 was er een lichte daling van het aantal bijdragen aan conferenties die zijn opgenomen in de bibliografische databank. 

  Het aandeel wetenschappelijke publicaties dat het resultaat is van internationale samenwerking neemt toe. Zo had in 2019 72% van de Vlaamse publicaties een buitenlandse co-auteur. In 2008 was dat nog 55%. 

 • Hoger onderwijs belangrijkste bron van wetenschappelijke publicaties

  Het aandeel van het Vlaamse hoger onderwijs in de wetenschappelijke publicaties lag in de periode 2014-2019 op 88%. Dat aandeel bleef nagenoeg stabiel ten opzichte van 2008-2013. Ook het aandeel van wetenschappelijke publicaties van de publieke instellingen bleef min of meer gelijk (13% in 2014-2019). De private organisaties of bedrijven (5%) en (niet-universitaire) ziekenhuizen (4%) vertonen een licht dalende trend.

 • Sterke samenwerking tussen publieke instellingen en hoger onderwijs

  De samenwerking tussen publieke instellingen en universiteiten is sterk (62% in 2014-2019) en nam toe over de jaren. Dat hangt samen met  de structurele samenwerking tussen de strategische onderzoekscentra (waaronder VIB, VITO en IMEC) en de universiteiten. Opvallend is ook de sterke stijging van de samenwerking tussen ziekenhuizen en universiteiten (van 50% in 2008-2013 naar 60% in 2014-2019). Ook voor bedrijven is er over de jaren sprake van meer samenwerking met het hoger onderwijs (van 38% in 2008-2013 naar 41% in 2014-2019). 

 • Vlaamse Gemeenschap bij Europese top voor wetenschappelijke publicaties

  Vlaanderen doet het goed in internationaal verband. Samen met de Scandinavische landen en Nederland realiseerde de Vlaamse Gemeenschap in 2019 het hoogste aantal wetenschappelijke publicaties per 10.000 inwoners. Denemarken noteert met 46 per 10.000 inwoners de hoogste score. 

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – Bibliometrische studies 

Definities

Wetenschappelijke publicatie: een publicatie die handelt over empirisch en theoretisch onderzoekswerk. In de regel worden deze publicaties vooraf door vakgenoten beoordeeld. Uit de citatie-index blijkt hun relatieve waarde.

Publicatiedatum

30 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies