Woningvoorraad

 • Bijna 3,3 miljoen woningen in Vlaams Gewest

  Begin 2020 waren er bijna 3,3 miljoen woningen in het Vlaamse Gewest. De woningvoorraad is tussen 2001 en 2020 met 19% gestegen. Dat komt overeen met een gemiddelde stijging van 1% per jaar.
  In de meest recente jaren is er sprake van een versnelling in de woningbouw. In 2019 werden ruim 40.000 nieuwe woningen gecreëerd, in 2018 waren er dit ruim 38.000. In de periode 2001-2017 kwamen er jaarlijks tussen de 20.000 en 31.000 nieuwe woningen bij.

 • Huizen in open bebouwing meest voorkomende woningtype

  In het Vlaamse Gewest blijft het meest voorkomende woningtype dat van huizen in open bebouwing: 28% van het aantal woningen zijn huizen in open bebouwing. Het aandeel appartementen groeit gestadig: ruim 27% van de woningen in 2020 zijn appartementen. Een belangrijke categorie vormen ook de huizen in gesloten bebouwing (rijhuizen). Zij zijn goed voor 21% van de woningen in het Vlaamse Gewest.

 • Meeste woningen in grootsteden, Brugge, Leuven en Oostende

  De grootsteden Antwerpen en Gent tellen het grootste aantal woningen. Het gaat in Antwerpen om afgerond 274.000 woningen en in Gent om 147.000 woningen. De top 5 van steden met het grootste aantal woningen wordt verder aangevuld met Brugge, Leuven en Oostende.

  Het aantal woningen groeide sinds 2001 in een aantal gemeenten sterker aan dan in het totale Vlaams Gewest (+19%). Dit is onder meer het geval in nogal wat gemeenten van de provincies Antwerpen en Limburg. Maar ook een aantal kust- en centrumsteden kende sinds 2001 een relatief sterkere toename van de woningvoorraad dan gemiddeld. Dat is onder meer het geval in Nieuwpoort (+37%), Bredene (+22%), Koksijde (+20%), Roeselare (+27%), Hasselt (+27%), Leuven (+22%), Genk (+22%), Aalst (+21%) en Turnhout (+20%).

 • Nagenoeg gelijke aangroei aantal woningen in 3 gewesten

  Ook in het Waalse Gewest kwamen er tussen 2001 en 2020 jaarlijks gemiddeld 1% woningen bij. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de jaarlijkse groei in dezelfde periode op 0,8%.

  Begin 2020 was het merendeel van het totaal aantal woningen in België in het Vlaamse Gewest gesitueerd (58%). Het Waalse Gewest neemt een aandeel van 31% van het totaal aantal woningen in, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een aandeel van 11%.

Bronnen

Statbel: Gebouwenpark
 

Statistiek Vlaanderen: Gebouwenpark per gemeente

Publicatiedatum

5 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies