Zorg en ondersteuning voor jongeren

 • Voor ruim 6.700 jongeren hulp in een voorziening of pleegzorg opgestart in 2019

  In de Vlaamse niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp werd in 2019 voor 6.760 jongeren hulp opgestart in een voorziening of pleegzorg. Het gaat om jeugdhulp die enkel kan ingezet worden met het akkoord en tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening is gespecialiseerd en vaak intensief. 

  Het aantal jongeren voor wie niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp werd opgestart in een voorziening of pleegzorg lag in 2019 iets lager dan in 2018 en op ongeveer hetzelfde niveau als in 2017. 

 • Bijna 2 op 10 jongeren met nieuw opgestarte hulp jonger dan 6 jaar

  Van de jongeren waarvoor hulp in een voorziening of pleegzorg werd opgestart in 2019 waren ruim 4 op de 10 tussen 12 en 17 jaar oud, iets minder dan 3 op de 10 was tussen 6 en 11 jaar en   bijna 2 op de 10 jonger dan 6 jaar. Iets meer dan 1 op de 10 van de jongeren was ouder dan 18 jaar. 

  Voor de meeste jongeren – ongeveer 2 op de 3 – werd de hulp opgestart in pleegzorg of een voorziening van het Agentschap Opgroeien, dat is het vroegere Jongerenwelzijn. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap was goed voor een derde van de opstarten. 

  In iets meer dan de helft van de gevallen wordt de hulp vrijwillig opgestart, zonder gerechtelijke tussenkomst. 

  De grootste groep jongeren waarvoor hulp in een voorziening of pleegzorg werd opgestart, kwam in 2019 uit de provincie Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel. Limburg telde het laagste aantal jongeren met opgestarte hulp. 

Bronnen

Agentschap Opgroeien: Jaarverslag 

Definities

Intersectorale toegangspoort: de intersectorale toegangspoort regelt de toegang tot de meest ingrijpende en meest gespecialiseerd vormen van jeugdhulp. Het aantal plaatsen in deze vormen is beperkt. De toegangspoort maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk en biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Doordat alle aanvragen via de toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft. 

Publicatiedatum

26 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies