Zorg en ondersteuning voor jongeren

 • Voor ruim 7.100 jongeren hulp in een voorziening of pleegzorg opgestart in 2018

  In de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp werd in 2018 voor 7.121 jongeren hulp opgestart in een voorziening of pleegzorg. Het gaat om jeugdhulp die enkel kan ingezet worden met het akkoord en tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening is gespecialiseerd en vaak intensief.

  Het aantal jongeren voor wie niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp werd opgestart in een voorziening of pleegzorg lag in 2018 iets hoger dan in 2017, maar beduidend lager dan in 2016.

 • Bijna 2 op de 10 jongeren met nieuw opgestarte hulp jonger dan 6 jaar

  Ruim 4 op de 10 jongeren (44%) waarvoor hulp in een voorziening of pleegzorg werd opgestart in 2018 zijn tussen 12 en 17 jaar, een kwart tussen 6 en 11 jaar en bijna 2 op de 10 jonger dan 6 jaar.

   

  De meeste hulp startte op in pleegzorg of een voorziening van Jongerenwelzijn, voor ongeveer 2 op de 3 jongeren.  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap was goed voor ongeveer een derde van de opstarten in een voorziening.

  In iets meer dan de helft van de gevallen wordt de hulp vrijwillig opgestart, zonder gerechtelijke tussenkomst.

  De grootste groep jongeren waarvoor hulp in een voorziening of pleegzorg werd opgestart komt uit de provincie Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel. Limburg telt het laagste aantal jongeren met opgestarte hulp.

Bronnen

Jongerenwelzijn: Jaarverslag

Definities

Intersectorale toegangspoort: De intersectorale toegangspoort regelt de toegang tot de meest ingrijpende en meest gespecialiseerd vormen van jeugdhulp. Het aantal plaatsen in deze vormen is beperkt. De toegangspoort maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk, en biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Doordat alle aanvragen via de toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft.

Publicatiedatum

9 januari 2020

Volgende update

november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies