Zorg en ondersteuning voor kinderen – alle soorten opvang

 • Bijna 9 op 10 jonge kinderen gaan naar opvang

  In 2018 maakte 87% van de kinderen van 3 maanden tot 3 jaar gebruik van opvang. Deze kinderen werden opgevangen door het informele netwerk (grootouders, andere familieleden, huispersoneel, …) en/of door het formele netwerk (onthaalouders, kinderdagverblijven).

  Tot 2009 steeg het aantal kinderen dat gebruik maakte van opvang. Tussen 2009 en 2013 stabiliseerde het aantal opgevangen kinderen zich rond de 70%. De recentste jaren is het gestegen tot bijna 90%. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de andere methodiek van het onderzoek.

 • Formele opvang wordt intensiever gebruikt dan informele opvang

  Het aantal uren dat de kinderen opgevangen worden per week toont dat kinderen in formele voorzieningen (onthaalouders, kinderdagverblijven) langer opvangen worden dan kinderen die door het informele circuit (grootouders, andere familie, au pair…) opgevangen worden. In de formele opvang worden de helft van de kinderen meer dan 30u per week opgevangen, in de informele opvang wordt ongeveer 10% meer dan 30u opgevangen.

 • Vooral naar werksituatie en kansarmoede grote verschillen in opvanggebruik

  Er is een grote verscheidenheid van het opvanggebruik voor jonge kinderen naargelang de kenmerken van het gezin. Het aandeel ouders dat gebruik maakt van formele en/of informele opvang ligt hoger bij werkende ouders (alleenstaande of samenwonend/gehuwd) dan bij niet werkende ouders.

  Het aandeel dat gebruik maakt formele en/of informele kinderopvang ligt lager bij gezinnen in kansarmoede en gezinnen met een lager netto gezinsinkomen dan bij niet-kansarme gezinnen en gezinnen met een hoger gezinsinkomen.

  Alleenstaande ouders en samenwonende of getrouwde ouders verschillen niet in het gebruik van kinderopvang.

 • Kleine verschillen naar verstedelijkingsgraad bij gebruik kinderopvang

  Naar verstedelijking zijn de verschillen klein. In de stedelijke randgemeenten, het overgangsgebied en het platteland ligt het aantal gezinnen dat gebruik maakt van opvang iets hoger dan in de stedelijke gebieden.

Bronnen

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (uitgevoerd door het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - HIVA), in samenwerking met Kind en Gezin: Gebruik kinderopvang

Definities

Kansarmoede: een gezin leeft volgens de criteria van Kind en Gezin in kansarmoede als het op 3 van volgende 6 aspecten zwak scoort: het beschikbare maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie van de ouders, de opleiding van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid. 

Publicatiedatum

16 juli 2019

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies