Zorg en ondersteuning voor kinderen – formele opvang

 • Bijna 95.000 formele kinderopvangplaatsen

  In 2020 waren er in de Vlaamse Gemeenschap 94.924 formele opvangplaatsen beschikbaar voor baby’s en peuters. Het gaat om opvang die beroepsmatig en tegen betaling gebeurt. Wie dergelijke organiseert, heeft een vergunning nodig. 

  In 2020 is het aantal formele kinderopvangplaatsen met 103 plaatsen gedaald. De daling deed zich enkel voor in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In het Vlaams Gewest was er een lichte stijging met 154 plaatsen. 

  Vergeleken met 2014 zijn er 3.233 plaatsen bijgekomen.

 • Meeste plaatsen in groepsopvang en met tarief afhankelijk van inkomen

  Bijna 74% van het aantal formele plaatsen voor kinderopvang voor baby’s en peuters werd in 2020 georganiseerd in de groepsopvang van kinderdagverblijven of van samenwerkende onthaalouders. De rest gebeurde in het kader van kleinschalige gezinsopvang. 

  Voor bijna 76% van de kinderopvangplaatsen voor baby’s en peuters is de bijdrage die ouders dienen te betalen gerelateerd aan de hoogte van hun inkomen. In 24% van de opvangplaatsen wordt gewerkt met een vrij tarief.  

  Het grootste deel van de kinderopvangplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap wordt georganiseerd in het Vlaamse Gewest. Ruim 7% van de Vlaamse kinderopvangplaatsen bevinden zich in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In het Brusselse Gewest is er ook een aanbod voor kinderopvang van de Franstalige Gemeenschap. Die opvangplaatsen zijn niet inbegrepen in deze cijfers.

 • 45 plaatsen per 100 kinderen in Vlaams Gewest

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2020 bijna 90.000 beschikbare opvangplaatsen voor ongeveer 195.000 baby’s en peuters. Dat geeft 45,4 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar.

  Er is op dit vlak veel variatie tussen de gemeenten. In 2020 lag het aandeel plaatsen het laagst in Grobbendonk (18 plaatsen per 100 kinderen) en het hoogst in Bever (125 plaatsen per 100 kinderen). In Bever zijn dus meer opvangplaatsen beschikbaar dan er kinderen wonen, plaatsen die ook door kinderen van buiten de gemeente gebruikt kunnen worden. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en rond Leuven is het aantal kinderopvangplaatsen per 100 kinderen het grootst.

Publicatiedatum

8 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Contact

Vorige versies