Zorg en ondersteuning voor ouderen

 • Ruim 5% van 65-plussers woont in woonzorgcentrum

  In 2018 woonde in het Vlaamse Gewest 5,3% van de 65-plussers in een woonzorgcentrum. Omgerekend gaat het om iets meer dan 70.000 personen van 65 jaar en ouder.

  Dat aandeel bleef de afgelopen jaren nagenoeg stabiel. In 2008 ging het om 5,2% van de 65-plussers of bijna 60.000 personen.

 • Bewoner woonzorgcentrum gemiddeld 87 jaar

  In 2018 verbleef in totaal 14% van de mannelijke bevolking van 85 jaar en ouder in een woonzorgcentrum, bij de vrouwen liep dat aandeel op tot 27%.

  Van de bevolking tussen de 65 en 74 jaar verbleef 1% in een woonzorgcentrum.

  Vergeleken met 2008 blijven deze aandelen nagenoeg stabiel.

  De gemiddelde leeftijd van een bewoner van een woonzorgcentrum lag in 2018 op 87 jaar. De mannelijke bewoners zijn gemiddeld 85 jaar, de vrouwelijke bewoners 87 jaar. In vergelijking met 2008 is de gemiddelde leeftijd met 2 jaar toegenomen: van 85 jaar naar 87 jaar. Bij de mannen is die toename relatief gezien iets groter dan bij de vrouwen. In 2008 waren de mannen gemiddeld 83 jaar, de vrouwen 86 jaar.

 • 4 op 5 bewoners van woonzorgcentrum zijn zwaar zorgbehoevend

  81% van de bewoners van een woonzorgcentrum had in 2018 een zwaar zorgprofiel. De overige 19% had geen of slechts lichte zorgen nodig.

  In 2008 lag het aandeel bewoners met een zwaar zorgprofiel lager. Toen bedroeg hun aandeel iets minder dan 70%.

 • Aandeel ouderen in woonzorgcentrum het hoogst in zuiden van West- en Oost-Vlaanderen

  Het aandeel 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft, lag in 2018 het hoogst in de zuidelijke arrondissementen van West- en Oost-Vlaanderen, met telkens aandelen boven de 6%. In de arrondissementen aan de kust en in het oostelijke deel van Limburg liggen de aandelen het laagst. Daar gaat het om ongeveer 4%.

 • Aandeel ouderen in woonzorgcentrum in Vlaams Gewest kleiner dan in andere gewesten

  Het aandeel 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft, lag in 2018 het laagst in het Vlaamse Gewest (5%) en het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (8%). Het aandeel in het Waalse Gewest ligt daar tussenin (6%).

Bronnen

Intermutualistisch Agentschap (IMA): IMA-atlas

Definities

Zorgprofiel: Een zorgprofiel in de ouderenzorg heeft te maken met de zorgbehoevendheid van een persoon die in een woonzorgcentrum (WZC) verblijft en verzorgd wordt.

Publicatiedatum

7 april 2020

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies