Woningen van ontoereikende kwaliteit

  • Voor vier op tien woningen zijn aanpassingen of werken aangewezen in de woning

    Bijna 4 op de 10 woningen was in 2013 van ontoereikende kwaliteit. Dat blijkt uit de screening van de woningen door experten op gebreken op vlak van stabiliteit, vocht, afwerking, elektriciteit, verwarmingsinstallatie, ramen en deuren, trappen, comfortelementen en elementen van het binnenklimaat (Grote Woononderzoek, 2013). 39% van de meergezinswoningen en 37% van de eengezinswoningen heeft een ontoereikende kwaliteit op basis van deze screeningsmethodiek.

    Van de private huurwoningen is 47% van ontoereikende kwaliteit. Het aandeel binnen de groep van sociale huurwoningen ligt er net onder (44%). Eigenaars hebben een lager aandeel woningen van ontoereikende kwaliteit (33%).

  • Aandeel woningen van ontoereikende kwaliteit daalt naarmate inkomen stijgt

    Er is sprake van een daling van het aandeel woningen van ontoereikende kwaliteit naarmate het inkomen stijgt. De twee laagste inkomenskwintielen kennen het hoogste aandeel woningen van ontoereikende kwaliteit (43 en 44%), het hoogste inkomenskwintiel het laagste aandeel (29%).

Bronnen

Agentschap Wonen-Vlaanderen (Steunpunt Wonen): Grote Woononderzoek 2013. Deel 3. Technische woningkwaliteit

Definities

Inkomenskwintiel: wanneer de inkomens van laag naar hoog worden gerangschikt, kunnen zij worden opgedeeld in 5 gelijke groepen of kwintielen. Het laagste kwintiel omvat dan de 20% laagste inkomens, het hoogste kwintiel de 20% hoogste inkomens.
Woningen van ontoereikende kwaliteit: in het kader van het Grote Woononderzoek (GWO) van 2013 werden woningen gescreend door experten op gebreken op vlak van stabiliteit, vocht, afwerking, elektriciteit, verwarmingsinstallatie, ramen en deuren, trappen, comfortelementen en elementen van het binnenklimaat. Wanneer een woning een totale puntenscore van 15 of meer haalt op de indicator ‘technische woningkwaliteit’, wordt de woningkwaliteit als ontoereikend beschouwd.

Publicatiedatum

20 december 2018

Meer cijfers

Contact

Vorige versies