Wandelende mensen in een stad

Wij zijn het netwerk voor openbare statistiek van de Vlaamse overheid.

Oprichtingen ondernemingen
10 december 2021

Stopzettingen van ondernemingen
10 december 2021

Nitraatresidu
10 december 2021

Nutriëntenemissierechten
10 december 2021

Verwerking van dierlijke mest
10 december 2021

Export van dierlijke mest
10 december 2021

facebook twitter