Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot

 • In 2019 6% minder verse vis aangevoerd door Vlaamse zeevisserij dan in 2018

  In 2019 werd door de commerciële Vlaamse zeevisserij 19.300 ton verse vis aangevoerd. De aanvoer in eigen havens lag op 13.754 ton en in vreemde havens op 5.555 ton.

  De totale aanvoer daalde met 6% tegenover 2018 en lag in 2019 op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van 2010. De achteruitgang is toe te schrijven aan een dalende aanvoer in Zeebrugge met 5,5% tussen 2018 en 2019 en in Oostende met 11%. In Nieuwpoort was er sprake van een stijging met 14%. In Zeebrugge werd in 2019 8.001 ton aangevoerd, in Oostende  5.351 ton en in Nieuwpoort 402 ton.

  De belangrijkste buitenlandse havens voor de Vlaamse zeevisserij zijn de Nederlandse havens. Nederlandse havens waren met 5.145 ton in 2019 goed voor net geen 93% van de aanvoer in buitenlandse havens. Vooral Nederlandse vissers die onder Belgische vlag vissen, verhandelen er hun vis. Frankrijk komt met 6% op de tweede plaats door de gerichte visserij van enkele Belgische vissersvaartuigen op sint-jakobsschelpen en wulken.

 • Schol en tong goed voor bijna helft van aanvoer

  De Vlaamse visserij is een gemengde visserij en bevist dus meerdere visbestanden tegelijk. De vloot is duidelijk gespecialiseerd in platvis. Schol en tong namen in 2019 respectievelijk 28% en 12% van het aangevoerde visvolume voor hun rekening. Dit ondanks de blijvend dalende tendens in de aanvoer van schol (-21% tegenover 2018). De aanvoer van tong stijgt wel (+14%). De verdubbeling in aanvoer van garnaal die in 2018 werd waargenomen, bleek éénmalig en lag in 2019 opnieuw op het niveau van 2017. De aanvoer van inktvissen en roggen kende een stijging met respectievelijk 22% en 24% en bekleedt daarmee plaats drie en vier. In de top 10 staan voorts ponen, garnaal, tongschar, kabeljauw, langoustines en haaien.

 • Aanvoerwaarde 4% lager dan in 2018

  De Vlaamse visserij was in 2019 goed voor een totale aanvoerwaarde van 80,8 miljoen euro. Dat is een daling met 4% tegenover 2018. De aanvoerwaarde in Belgische havens is gedaald met 4% tot 59,2 miljoen euro. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de haven van Oostende die 9% aanvoerwaarde inleverde.

  In buitenlandse havens is de aanvoerwaarde na de stijging in 2018 in het jaar 2019 weer beperkt gedaald (-1,1%) tot 21,6 miljoen euro. De buitenlandse havens zijn goed voor bijna 27% van de totale aanvoerwaarde van de vloot. De Nederlandse havens nemen met 20,4 miljoen euro 94% van de aanvoerwaarde in het buitenland voor hun rekening. Daarna volgen Frankrijk (4%) en Spanje (1%).

 • Tong vertegenwoordigt 36% van aanvoerwaarde en belang neemt opnieuw toe

  Schol is in volume de belangrijkste soort voor de Belgische visserij, maar tong is de belangrijkste soort op vlak van waardecreatie (36%). Het aandeel van tong in de aanvoerwaarde is in 2019 opnieuw gestegen maar blijft lager dan de piek in 2011, toen tong nog 47% van de totale aanvoerwaarde vertegenwoordigde. Het belang van schol is gedaald (-24% tegenover 2018) en bedroeg in 2019 nog 16,5% van de totale aanvoerwaarde. In 2019 vervolledigen inktvissen, langoustines, zeeduivel, tarbot, garnaal, tongschar, roggen en kabeljauw de top tien.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij:  Zeevisserij

Publicatiedatum

2 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies