Culturele tewerkstelling

  • Ruim 47.000 arbeidsplaatsen in cultuursector

    De cultuursector telde in 2018 47.208 arbeidsplaatsen. De tewerkstelling kende tussen 2007 en 2010 een toename tot ruim 52.000 arbeidsplaatsen. Nadien volgde een daling. Tussen 2015 en 2018 bleef het aantal arbeidsplaatsen in de cultuursector stabiel rond iets meer dan 47.000.

    In 2018 vond deze tewerkstelling plaats in 5.601 vestigingen. Tussen 2009 en 2015 nam het aantal vestigingen geleidelijk af. Daarna is er weer sprake van een beperkte toename.

  • Hoofdmoot tewerkstelling in bibliotheken, archieven en musea, drukkerijen en educatie

    In 2018 bevond het grootste aandeel van de culturele tewerkstelling zich in de bibliotheken, archieven en musea gevolgd door de drukkerijen en de educatiesector. Ook de sectoren rond creatieve activiteiten, kunst en amusement, de verenigingen en uitgeverijen waren in 2018 nog steeds goed voor een aandeel van meer dan 10% van de tewerkstelling.

    Ten opzichte van 2008 is het aandeel van de drukkerijen en de uitgeverijen in de culturele tewerkstelling sterk afgenomen. Het aandeel in de tewerkstelling is licht gestegen bij de bibliotheken, archieven en musea, educatie, creatieve activiteiten, kunst en amusement en architecten.

Bronnen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Gedecentraliseerde statistiek

Definities

Cultuursector: groep van bedrijven die een economische activiteit uitoefenen in een aantal vooraf bepaalde bedrijfstakken. Zie metadata voor de opsomming van de bedrijfstakken.

Publicatiedatum

1 december 2020

Volgende update

december 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies