Culturele tewerkstelling

 • 5.550 culturele vestigingen in 2018

  In 2018 waren er 5.550 vestigingen in de cultuursector. Het aantal vestigingen daalde geleidelijk tussen 2010 en 2016, maar kent opnieuw een opleving sinds 2017. 

 • Ruim 47.000 tewerkgestelden in cultuursector

  In 2018 waren er 47.145 personen tewerkgesteld in de cultuursector. De tewerkstelling kende een toename tot ruim 52.000 personen in 2011. Nadien volgde een gestage daling.

 • Verlies aan tewerkstelling vooral in drukkerijen

  Het verlies in tewerkstelling situeert zich vooral bij de drukkerijen. Het aantal tewerkstellingsplaatsen daalde hier van bijna 12.000 in 2005 naar 7.700  in 2018. 
  Sinds 2013 is er ook een duidelijke daling bij zowel de verenigingen als in de educatiesector: zij verloren elk zo’n 1.000 plaatsen tussen 2013 en 2018. In de meeste andere subsectoren bleef de tewerkstelling vrij stabiel.

 • Hoofdmoot tewerkstelling in bibliotheken en musea, drukkerijen en educatie

  Ondanks de duidelijke terugval hebben drukkerijen samen met de bibliotheken, archieven en musea nog steeds het grootste aandeel in de totale tewerkstelling in de cultuursector in 2018. Daarna volgt de educatiesector. Ook de creatieve activiteiten, de verenigingen en uitgeverijen zijn in 2018 nog steeds goed voor een aandeel van meer dan 10% van de tewerkstelling. 

Bronnen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Gedecentraliseerde statistiek

Definities

Cultuursector: groep van bedrijven die een economische activiteit uitoefenen in een aantal vooraf bepaalde bedrijfstakken. Zie metadata voor de opsomming van de bedrijfstakken.

Publicatiedatum

29 augustus 2019

Volgende update

augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies