Export van high-techgoederen

 • Vlaamse high-techuitvoer op 29 miljard euro in 2019

  De Vlaamse high-techuitvoer was in 2019 goed voor 29,1 miljard euro. Daarmee vormt de uitvoer van high-techgoederen 9% van de totale Vlaamse export.

  In 2014 en 2015 werden bij de high-techuitvoer behoorlijke groeicijfers neergezet (+10,6% en +17,4%  in lopende prijzen). 2016 en 2017 waren eerder zwakkere jaren (-3,3% en +1,4%). In 2018 groeide de high-techuitvoer opnieuw sterker met 3,8% en in 2019 werd een groei van +9,6% opgetekend. De groei van de high-techuitvoer in 2019 staat in contrast met de daling van de totale uitvoer in dat jaar (-1,4%).

  De high-techuitvoer bestaat voor de helft uit farmaceutische producten. Andere belangrijke productgroepen in de Vlaamse high-techuitvoer zijn elektronica en telecommunicatie en wetenschappelijke instrumenten (om en bij 15% elk).

 • Relatief klein aandeel van high-techgoederen in totale Vlaamse uitvoer

  In 2019 waren high-techgoederen goed voor 29,1 miljard euro of 9% van de totale Vlaamse uitvoer. Dat aandeel lag iets lager in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (8%), waar de uitvoer van high-techgoederen 0,9 miljard euro bedroeg. In het Waalse Gewest ging het om 17,8 miljard euro en kwam het aandeel van de high-techgoederen in de totale uitvoer op 28%. Dat komt door het grote belang van farmaceutische producten voor de Waalse uitvoer (dat tot de high-techgoederen gerekend wordt).

  In vergelijking met de EU-landen scoort het Vlaamse Gewest relatief laag. Het gemiddelde voor de EU27 en EU28 lag in 2018 op 18%. Koploper is Ierland (35%). Ook Malta, Nederland en Frankrijk zitten boven 20%. Het Belgische aandeel bedraagt 10%. Het aandeel van de high-techgoederen in de totale uitvoer ligt het laagst in Portugal, Griekenland en Spanje. In Ierland en Nederland vormen farmaceutische producten een belangrijke component van de uitvoer; in Nederland komt daarbij ook het belang van semiconductoren.

 • High-techuitvoer relatief groot in verhouding tot Vlaams bbp

  De omvang van de Vlaamse high-techuitvoer was in 2019 goed voor 11% van het bruto binnenlands product (bbp) van het Vlaamse Gewest. Omdat de totale uitvoer relatief groot is in het Vlaamse Gewest, komt een klein aandeel van high-techgoederen in de totale uitvoer toch overeen met een relatief groot aandeel in verhouding tot het bbp. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest scoort met 1% van het bbp laag. In het Waalse Gewest komt de high-techuitvoer in verhouding tot het bbp op 16% in 2019.

  Het Vlaamse Gewest deed het volgens deze maatstaf duidelijk beter dan het EU27- en EU28-gemiddelde van afgerond 5% in 2018. Nederland scoort het hoogst (17%). Het aandeel is ook hoog in Ierland en een aantal Oost-Europese lidstaten. Spanje, Portugal en Griekenland zijn ook hier hekkensluiter.

Definities

High-techuitvoer: uitvoer van specifieke hoog technologische categorieën: luchtvaart, computers, elektronica en telecommunicatie, farmaceutische producten, wetenschappelijke instrumenten, elektrische machines, chemische producten, niet-elektrische machines en wapens.

Lopende prijzen: prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie.

Publicatiedatum

30 september 2020

Volgende update

september 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies