Hedonische huurprijsindex

  • Huurprijs appartement sinds 2010 met 18% gestegen, huurprijs huis met 17%

    Tussen 2010 en 2020 is de huurprijs van een appartement in het Vlaamse Gewest met 18% gestegen. De stijging van de huurprijzen van huizen is in dezelfde periode iets minder groot. Daar gaat het om een stijging van 17%. Dat blijkt uit de hedonische huurprijsindex die weergeeft hoe de huurmarktwaarde van eenzelfde woning evolueert doorheen de tijd.

    Tot 2016 nam de huurprijs van woningen sterker toe dan die van appartementen. Sinds 2016 stijgt de huurprijs van appartementen sneller.

Bronnen

Agentschap Wonen-Vlaanderen (Steunpunt Wonen): www.wonenvlaanderen.be

Definities

Hedonische huurprijsindex: index die weergeeft hoe de huurprijs van een eenzelfde woning doorheen de tijd evolueert. Terwijl de gezondheidsindex dient om de huurprijs van lopende huurcontracten te indexeren, geeft de hedonische huurprijsindex weer hoe de huurmarktwaarde evolueert bij het aangaan van een nieuw contract. Ze doet dit voor eenzelfde woning, waarbij er geen rekening mee wordt gehouden dat de huurprijzen stijgen omdat bijvoorbeeld de huurwoningvoorraad verbetert (kwalitatiever, groter, betere ligging).

Publicatiedatum

8 oktober 2020

Volgende update

februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies