Informele zorg

 • Bijna 2 op 3 zorgt voor familie, vriend of buur

  Bijna twee derde van de bevolking van 18 jaar en ouder gaf in het voorjaar van 2021 aan informele zorg te hebben verleend. Het gaat om hulp of zorg voor een ziek, gehandicapt of bejaard familielid, kennis of buur verleend tijdens het jaar voorafgaand aan de bevraging. Bij 33% van de bevolking gebeurde dat minstens 1 keer per maand, bij 26% van de bevolking af en toe. De resterende 37% zorgde in het jaar voor de bevraging niet voor iemand.  

  Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

 • Intensieve informele zorg vaker verleend door vrouwen en door 50- tot 64-jarigen

  Vrouwen zijn vaker intensieve informele zorgverleners dan mannen.  Intensieve zorgverleners zijn personen die minstens 1 keer per maand informele zorg geven. 

  De leeftijdsgroep van de 50- tot 64-jarigen telt het grootste aandeel intensieve zorgverleners. Bijna de helft van hen gaf in het  jaar voorafgaand aan de bevraging minstens maandelijks informele zorg. 

  Hoog- en middengeschoolden bieden vaker dan lagergeschoolden intensieve informele zorg. 

  Personen die met een partner samen wonen (met of zonder kinderen) verlenen het vaakst intensieve informele zorg. Diegenen die alleen wonen (met of zonder kinderen) verlenen het minst vaak intensieve informele zorg.

 • Stedelijke randgemeenten kennen meer intensieve informele zorgverleners

  Naar provincie blijven de verschillen op vlak van intensieve informele zorg beperkt.

  Personen die wonen in de stedelijke rand verlenen het vaakst intensieve informele zorg, personen uit de grootsteden en de centrumsteden het minst vaak.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SV-bevraging

Publicatiedatum

12 mei 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies