Levenslang leren (opleidingsdeelname)

 • Bijna 8% van de Vlamingen van 25 tot 64 jaar volgde opleiding

  In 2020 nam 7,7% van de inwoners van het Vlaamse Gewest tussen 25 en 64 jaar deel aan een opleiding (binnen of buiten het reguliere onderwijs) tijdens de 4 weken voorgaand aan de bevraging. In de periode 2006-2020 schommelde de opleidingsdeelname telkens tussen 7% en 9%.

  Wanneer gevraagd wordt naar het volgen van een opleiding in de afgelopen 12 maanden in plaats van de afgelopen 4 weken, steeg de opleidingsdeelname tot 21,1% in 2020.

 • 25- tot 34-jarigen, hooggeschoolden en werklozen nemen vaker deel aan opleiding

  In 2020 was er weinig verschil tussen de participatie van mannen en vrouwen aan een opleiding tijdens de afgelopen 4 weken. Bij mannen ging het om 7,3%, bij vrouwen om 8,2%.

  Naar leeftijd was de opleidingsdeelname het hoogst bij de jongste leeftijdsgroep: 12,8% van de 25- tot 34-jarigen nam deel aan een opleiding tegenover 8,6% bij de 35- tot 44-jarigen, 6,0% bij de 45- tot 54-jarigen en 4,1% bij de 55- tot 64-jarigen.

  Naar onderwijsniveau was er een duidelijk verschil: hooggeschoolden (12,1%) participeerden veel vaker dan laaggeschoolden (2,7%) en middengeschoolden (5,2%) aan een opleiding.

  Ook naar socio-economische positie waren er verschillen in opleidingsdeelname. Werklozen (13,4%) namen het vaakst deel, meer dan de werkenden (7,8%). De groep niet-beroepsactieven (personen die niet werken en die ook niet actief op zoek zijn naar een job) volgde het minst vaak een opleiding (6,9%).

 • Vlaamse opleidingsdeelname onder EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest (7,7%) namen in 2020 meer 25- tot 64-jarigen deel aan een opleiding dan in het Waalse Gewest (5,6%), maar minder dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (10,3%).

  In de Europese Unie (EU27) volgde in 2020 gemiddeld 9,2% van de inwoners een opleiding. Dat aandeel lag hoger dan in het Vlaamse Gewest. Tussen de EU-landen zijn er grote verschillen. Zo nam in Zweden 28,6% deel aan een opleiding. In Roemenië ging het om 1,0%.

Bronnen

Statbel: Werk & Opleiding
Eurostat: Database

Publicatiedatum

27 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies