Levenslang leren (opleidingsdeelname)

 • Bijna 1 op 10 Vlamingen van 25 tot 64 jaar volgt opleiding

  In 2019 nam 8,6% van de Vlamingen van 25 tot 64 jaar deel aan een opleiding (binnen of buiten het reguliere onderwijs) tijdens de referentieweek en de 3 voorgaande weken van de bevraging (de referentiemaand). In de periode 2006-2019 schommelde de opleidingsdeelname telkens tussen 7% en 9%.

  Wanneer gevraagd wordt naar wie een opleiding volgde in de afgelopen 12 maanden in plaats van de afgelopen 4 weken, stijgt de opleidingsdeelname tot 23,0% in 2019. Dat aandeel ligt hoger dan in 2006 (20,5%).

 • Hooggeschoolden, 25-34-jarigen en werklozen nemen vaker deel aan opleiding

  In 2019 was er weinig verschil tussen de participatie van mannen en vrouwen aan een opleiding tijdens de referentiemaand. Bij mannen ging het om 8,0%, bij vrouwen om 9,1%.

  Naar leeftijd is de opleidingsdeelname het hoogst bij de jongste leeftijdsgroep: 13,2% van de 25- tot 34-jarigen nam deel aan een opleiding tegenover 9,4% bij de 35- tot 49-jarigen en 5,1% bij de 50- tot 64-jarigen.

  Naar onderwijsniveau is er een duidelijk verschil: hooggeschoolden (13,9%) participeren veel vaker dan laaggeschoolden (3,2%) en middengeschoolden (5,7%) aan een opleiding.

  Ook naar socio-economische positie zijn er verschillen in opleidingsdeelname. Werklozen (12,9%) nemen het vaakst deel, meer dan de werkenden (8,9%). De groep niet-beroepsactieven (personen die niet werken en die ook niet actief op zoek zijn naar een job) volgen het minst vaak een opleiding (7,0%).

 • Vlaamse opleidingsdeelname onder EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest (8,6%) namen in 2019 meer 25-64-jarigen deel aan een opleiding dan in het Waalse Gewest (6,6%), maar minder dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (10,7%).

  In de Europese Unie (EU28) volgden in 2019 gemiddeld 11,3% van de inwoners een opleiding. Dat aandeel ligt hoger dan in het Vlaamse Gewest. Tussen de EU-landen zijn er grote verschillen. Zo neemt in Zweden 34,3% deel aan een opleiding. In Roemenië gaat het om 1,3%.

Bronnen

Statbel: Werk & Opleiding
Eurostat: Database

Publicatiedatum

12 mei 2020

Volgende update

mei 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies