Minderjarige personen met handicap - multifunctioneel centrum

  • Ruim 8.600 minderjarigen met handicap ondersteund door multifunctioneel centrum

    Eind 2020 maakten 8.642 kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een handicap gebruik van de ondersteuning van een multifunctioneel centrum. De multifunctionele centra in Vlaanderen hebben de opdracht om flexibele, vraaggestuurde trajecten aan te bieden. Dat vertaalt zich onder meer in kortere ondersteuningstrajecten in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf of via samenwerking met diensten uit andere sectoren. 

    In 2020 begeleidden de multifunctionele centra 619 kinderen, jongeren en jongvolwassenen minder dan in 2019.

  • Grootste groep gebruikers zijn jongens en personen tussen 6 en 17 jaar

    68% van de minderjarigen die in 2020 ondersteund werden door multifunctionele centra waren jongens, 32% waren meisjes. 

    De grootste leeftijdsgroepen zijn gebruikers tussen 12 en 17 jaar en tussen 6 en 11 jaar. Samen zijn deze 2 groepen goed voor 7 op de 10 gebruikers. Onder bepaalde voorwaarden kunnen minderjarigen ook na hun 18de verjaardag nog gebruik maken van de ondersteuning van een multifunctioneel centrum. Die groep maakt een vijfde van de gebruikers uit. De allerjongsten, tot 5 jaar, zijn goed voor ongeveer 6% van de gebruikers.

Bronnen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jaarverslag

Publicatiedatum

10 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies