Vrind (Vlaamse Regionale Indicatoren)
Opdrachtgever Vlaamse Regering
Eindverantwoordelijke Luk Bral (Coördinator Omgevingsmonitoring - 02 553 81 39)
Uitvoerders SVR-domeinverantwoordelijken
Startjaar 1993
Periodiciteit jaarlijks
Beleidsrelevantie opvolging globale beleidseffecten
Interne SVR-samenwerking team Omgevingsmonitoring met ondersteuning datateam en enkele leden van het team Studies
Externe SVR-samenwerking

validering indicatoren door beleidsraden

contactpersoon in elke beleidscel

medewerking correspondenten zowel binnen als buiten de Vlaamse  overheid

Output

publicatie

elektronische weergave van de gebruikte reeksen op de SVR-website

Valorisatie

jaarlijkse persconferentie door de Vlaamse Regering

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse Regering m.b.t. Vrind