Nitraat in grondwater

  • Daling gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater stagneert

    In het Vlaamse Gewest lag de gewogen gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater in landbouwgebied op filterniveau 1 in het najaar van 2019 op 34,4 milligram (mg) nitraat per liter.

    Over de periode 2007-2014 is de gemiddelde nitraatconcentratie gedaald. Maar daarna heeft die daling zich niet verder doorgezet. De oorzaak van de recente stagnatie is niet helemaal duidelijk, waarbij effecten van gewijzigde klimatologische omstandigheden niet uit te sluiten zijn.

  • Aandeel meetpunten met overschrijding nitraatnorm daalt niet verder

    In het najaar van 2019 overschreed het grondwater in landbouwgebied in 31,5% van de meetplaatsen de norm van 50 mg nitraat per liter. Dat is het laagste percentage sinds de start van de metingen. Dit relatief lage percentage normoverschrijdingen tijdens het najaar van 2019 is waarschijnlijk vooral toe te schrijven aan de droge weersomstandigheden. Die leidden tot gedaalde grondwaterstanden waardoor er minder monsters op filterniveau 1 genomen konden worden dan normaal. De resultaten moeten dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

    Het aandeel meetpunten dat de nitraatnorm overschrijdt, vertoont een duidelijke daling tot en met 2014 die zich evenmin doorzet in de jaren daarna. Sinds 2014 schommelt het overschrijdingspercentage rond 34%.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA) - Nitraat in grondwater

Definities

Filterniveau 1: het grondwater wordt gemeten op drie dieptes of filters. Filter 1 is de bovenste filter.

Publicatiedatum

10 december 2020

Volgende update

december 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies