Nutriëntenbalans

  • Gebruik van dierlijke mest in Vlaanderen stabiliseert

    In 2018 lag het totale gebruik van stikstof uit dierlijke mest op 92 miljoen kg. Dat ligt lager dan de totale afzetruimte voor stikstof van 118 miljoen kg. Ook het gebruik van fosfaat uit dierlijke mest lag in 2018 lager dan de totale afzetruimte. Het gebruik van fosfaat lag op 40 miljoen kg, de totale afzetruimte op 47 miljoen kg. De maximale afzetruimte voor dierlijke mest in Vlaanderen is dus niet volledig ingevuld. Dat blijkt uit de nutriëntenbalans die de verhouding weergeeft tussen het gebruik van dierlijke mest en de maximale afzetruimte op Vlaamse landbouwgrond.

    Het gebruik van fosfaat en stikstof uit dierlijke mest is afgenomen. Het gebruik van fosfaat volgt dezelfde trend als de maximale afzetruimte voor fosfaat. De afzetruimte voor fosfaat is aanzienlijk gedaald, met een eerste sterke sprong in 2011, een tweede sprong in 2015 en een derde in 2017,. Wel is het gebruik van fosfaat minder sterk afgenomen dan de maximale afzetruimte, wat er op wijst dat landbouwers deze plaatsingsruimte efficiënter benutten. 

    Ook het gebruik van stikstof is gedaald. Die daling deed zich voor zonder dat er sprake was van een daling van de afzetruimte van stikstof.

Bronnen

Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Mestrapport 

Definities

Afzetruimte: de afzetruimte wordt berekend op basis van de gewasarealen en de maximale bemestingsnormen voor dierlijke mest.
Gebruik van dierlijke mest: de som van het mestgebruik van elk individueel bedrijf.

Publicatiedatum

10 december 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies