Nutriëntenbalans

  • Gebruik van dierlijke mest in Vlaanderen stabiliseert

    In 2019 lag het totale gebruik van stikstof uit dierlijke mest in het Vlaamse Gewest op 92 miljoen kilogram (kg). Het gebruik van fosfaat lag op 40 miljoen kg. Dat is telkens lager dan de maximale afzetruimte. Voor stikstof lag die maximale afzetruimte in 2019 op 118 miljoen kg, voor fosfaat op 47 miljoen kg. De maximale afzetruimte voor dierlijke mest in Vlaanderen is dus niet volledig ingevuld. Dat blijkt uit de nutriëntenbalans die de verhouding weergeeft tussen het gebruik van dierlijke mest en de maximale afzetruimte op Vlaamse landbouwgrond.

    In de periode 2008-2019 is het gebruik van fosfaat en stikstof uit dierlijke mest afgenomen. Bij  fosfaat ging de daling van het gebruik samen met een daling van de maximale afzetruimte. De afzetruimte voor fosfaat daalde het sterkst in 2011, in 2015 en in 2017. Wel is het gebruik van fosfaat minder sterk afgenomen dan de maximale afzetruimte, wat er op wijst dat landbouwers deze plaatsingsruimte efficiënter benutten. Ook het gebruik van stikstof is gedaald. Die daling deed zich voor zonder dat er sprake was van een daling van de afzetruimte van stikstof.

    Het gebruik van fosfaat uit dierlijke mest is tussen 2008 en 2019 relatief sterker gedaald dan het gebruik van stikstof. Bij fosfaat ging het om een daling van 13%, bij stikstof om een daling van 7%. Dat wijst erop dat fosfaat het beperkend element is bij de aanwending van dierlijke mest op landbouwgrond.

Bronnen

Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Mestrapport 

Definities

Afzetruimte: de afzetruimte wordt berekend op basis van de gewasarealen en de maximale bemestingsnormen voor dierlijke mest.
Gebruik van dierlijke mest: de som van het mestgebruik van elk individueel bedrijf.

Publicatiedatum

10 december 2020

Volgende update

december 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies