Rapport ‘Migraties tussen gewesten van België’

BoomOp woensdag 30 oktober 2019 stelden IWEPS, BISA en Statistiek Vlaanderen, de 3 regionale statistiekdiensten van ons land, een gezamenlijke studie voor over de migraties tussen de gewesten van België.

De studie met de titel ‘Migraties tussen de gewesten van België’ levert een gedetailleerde beschrijving van de migraties (geregistreerde verhuisbewegingen) tussen de 3 gewesten: het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BHG), het Vlaamse Gewest en Wallonië. De klemtoon ligt op een beschrijvende demografische analyse van de migratiebewegingen in 4 opeenvolgende periodes van 5 jaar: 1997-2001, 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016.

De analyses zijn uitgevoerd voor de migratiebewegingen tussen elk gewest met elk ander gewest, tot op het gemeentelijke niveau maar ook met uitsplitsingen naar leeftijd en nationaliteit. Een veelheid aan kaarten laat toe om de migraties tussen de gewesten en hun evolutie ruimtelijk in beeld te brengen.

Eén van de belangrijkste resultaten is de toename van de interregionale migratiebewegingen in de loop van de voorbije 20 jaar. Die toename is opmerkelijk voor de uitwijking uit BHG, meer bepaald naar het Vlaamse Gewest en voor de gemeenten rondom BHG, wat de rol van BGH benadrukt als motor van randverstedelijking die de Brusselse gewestgrenzen ver overschrijdt. Wat duidelijk opvalt in de loop van de voorbije 20 jaar is het groeiende aandeel van personen met een niet-Belgische nationaliteit onder de groep die uitwijkt uit BHG – in het bijzonder van burgers uit landen van buiten Europa of van de jongste EU-lidstaten. Naast de gekende randverstedelijking wijst de studie ook op een recente nieuwe migratiedynamiek tussen Wallonië en het Vlaamse Gewest, volgens nationaliteits- of leeftijdsgroep.


Download het rapport en de bijlagen:
Rapport: Migraties tussen de gewesten van België (Pdf - 4,5 MB)
Bijlagen bij Rapport Migraties tussen de gewesten van België (PDF - 6,4 MB)

Publicatiedatum: 30 oktober 2019

Meer informatie:
Edwin Pelfrene
Statistiek Vlaanderen

Rapport opgemaakt in samenwerking met IWEPS-Wallonie en BISA-Brussels.