Regionale economische vooruitzichten
Regionale economische vooruitzichten

In samenwerking met het Federaal Planbureau (FPB) en de statistiek- en studiediensten van de twee andere gewesten (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS)) stelt Statistiek Vlaanderen jaarlijks in juli nieuwe regionale economische vooruitzichten op.

In 2005 werd een gezamenlijk project opgestart met als doel de constructie van het econometrisch model HERMREG voor het maken van regionale middellangetermijnvooruitzichten (5 jaar in de toekomst). Deze regionale vooruitzichten zijn coherent met de nationale middellangetermijnvooruizichten van het FPB (HERMES-model).

De basis van HERMREG is een omvangrijke databank die coherent is met de nationale en regionale rekeningen (Instituut van de Nationale Rekeningen) maar ook andere economische reeksen op gewestelijk niveau omvat. Bij de jaarlijkse publicatie wordt een beperkte selectie uit die databank vrij beschikbaar gesteld. 

Indien u meer gegevens wenst kan u dit doen via dit aanvraagformulier (MS Word - 22 kB), ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Dirk Hoorelbeke (dirk.hoorelbeke@vlaanderen.be).

Regionale economische vooruitzichten 2020 - 2025
Cover Hermreg 2020

Volgens de meest recente regionale rekeningen van het INR, bedroeg de Vlaamse economische groei 1,7% in 2018. Onder invloed van een zwakkere wereldhandel die vooral woog op de industriële activiteit, zou in 2019 volgens onze ramingen de economische groei in het Vlaamse Gewest iets gedaald zijn tot 1,5%.   

In 2020 is de Vlaamse economie in een zware recessie beland als gevolg van de coronapandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan. De krimp van het bbp wordt geraamd op -11,1% in Vlaanderen.

Volgens het gehanteerde scenario zou de forse daling van het bbp in 2020 worden gevolgd door een sterk maar onvolledig herstel in 2021 (reële bbp-groei van 8,6%). In 2022 zou de economische groei ook nog bijzonder hoog zijn en uitkomen op 3,6% in het Vlaamse Gewest. Van 2023 tot 2025 zou de gemiddelde groei van het Vlaamse bbp opnieuw meer in lijn liggen van het recente verleden en 1,5% bedragen. Gedurende de projectieperiode zijn de overige markdiensten (zakelijke dienstverlening) veruit de belangrijkste groeimotor.

De daling van de werkgelegenheid zou beperkter blijven dan die van de toegevoegde waarde. De invoering van maatregelen sinds het begin van de gezondheidscrisis om de ondernemingen te ondersteunen en de arbeidsprestaties te verminderen zonder ontslag heeft de  werkgelegenheidsschok in 2020 opgevangen: het banenverlies zou beperkt blijven tot 0,6% in Vlaanderen. Niettemin wordt er een vertraagde impact op de werkgelegenheid verwacht. In het Vlaamse Gewest zou de binnenlandse werkgelegenheid met 1,7% dalen in 2021. Over de periode 2020-2021 betekent dit een totaal verlies van bijna 66.000 banen.

Volgens het scenario zou het werkgelegenheidsniveau in Vlaanderen in 2023 opnieuw aanknopen met dat van 2019. Globaal beschouwd zouden er in de periode 2020-2025 ongeveer 68000 banen bijkomen in het Vlaams Gewest.

De Vlaamse werkloosheidsgraad (FPB-definitie) zou eerst stijgen van 5,9% in 2019 naar 8,9% in 2021, om daarna te dalen tot 6,4% in 2025. De Vlaamse werkgelegenheidsgraad (EU2020-definitie) zou dalen van 75,5% in 2019 naar 73,8% in 2021, om daarna te hernemen tot 76,8% in 2025.

Download het volledige rapport “Regionale economische vooruitzichten 2020-2025” (Pdf - 707 kB)

Download het persbericht (Pdf - 119 kB)

Download het cijfermateriaal (MS Excel - 345 kB)

Archief "Regionale economische vooruitzichten"

Vraag een reconstructie aan van data vóór 1995


Meer informatie:
Dirk Hoorelbeke

Studiedag “De modellering van de regionale economieën in België”

Op 20 november 2018 vond de studiedag “De modellering van de regionale economieën in België” plaats. Deze studiedag werd georganiseerd door het Federaal Planbureau (FPB) en de 3 regionale Statistische Autoriteiten (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen (SV)). De studiedag stond in het teken van instrumenten voor de modellering van de regionale economieën in België. Het HERMREG-model, dat aan de basis ligt van de jaarlijkse regionale economische vooruitzichten, werd er beschreven en de recente ontwikkelingen ervan werden voorgesteld (zoals de mogelijkheid om impactanalyses te maken van asymmetrisch economisch beleid).

Het programma van de studiedag, de presentaties en een korte uitleg over het HERMREG-project:

Uitleg over het HERMREG-project (Pdf - 279 kB)

Programma studiedag (Pdf - 153 kB)


Presentaties:

1. Het HERMREG-project: De modellering van de regionale economieën (Pdf - 684 kB)  (Frédéric Caruso, IWEPS)

2. Methodologie en resultaten van de regionale economische vooruitzichten 2018-2023 (Pdf - 696 kB)  (Dirk Hoorelbeke, Statistiek Vlaanderen)

3. Focus op de overheidsfinanciën van de gefedereerde entiteiten (Pdf - 285)  (Vincent Frogneux, FPB)

4. Werking en stand van zaken van het bottom-up model (Pdf - 406 kB)  (Didier Baudewyns, FPB)

5. Varianten van regionaal economisch beleid (Pdf - 334 kB)  (Pierre-François Michiels, BISA)