Regionale economische vooruitzichten
Regionale economische vooruitzichten

In samenwerking met het Federaal Planbureau (FPB) en de statistiek- en studiediensten van de twee andere gewesten (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS)) stelt Statistiek Vlaanderen jaarlijks in juli nieuwe regionale economische vooruitzichten op.

In 2005 werd een gezamenlijk project opgestart met als doel de constructie van het econometrisch model HERMREG voor het maken van regionale middellangetermijnvooruitzichten (5 jaar in de toekomst). Deze regionale vooruitzichten zijn coherent met de nationale middellangetermijnvooruizichten van het FPB (HERMES-model).

De basis van HERMREG is een omvangrijke databank die coherent is met de nationale en regionale rekeningen (Instituut van de Nationale Rekeningen) maar ook andere economische reeksen op gewestelijk niveau omvat. Bij de jaarlijkse publicatie wordt een beperkte selectie uit die databank vrij beschikbaar gesteld. 

Indien u meer gegevens wenst kan u dit doen via dit aanvraagformulier (MS Word - 22 kB), ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Dirk Hoorelbeke (dirk.hoorelbeke@vlaanderen.be).

Regionale economische vooruizichten 2021 – 2026

Cover Regionale economische vooruitzichten 2021Volgens de meest recente regionale rekeningen van het Instituut van de Nationale Rekeningen, bedroeg de Vlaamse economische groei 1,7% in 2019. Als gevolg van de gezondheidscrisis zou de Vlaamse economische activiteit in 2020 sterk achteruit gegaan zijn: de krimp van het bbp wordt in de regionale vooruitzichten geraamd op -6,1% (reële bbp-groei).  

Het opheffen van de inperkingsmaatregelen en het vorderen van de vaccinatiecampagne zou in 2021 een sterke heropleving van de economie bevorderen. De bbp-groei zou 5,8% bedragen in Vlaanderen.  

Het herstel zou volgend jaar aanhouden, waardoor de economische groei in het Vlaams Gewest krachtig blijft, en 2,8% zou bedragen. De Vlaamse economische activiteit zou zo opnieuw terugkeren naar het niveau van vóór de crisis.

Van 2023 tot 2026 zou de gemiddelde jaarlijkse groei van het Vlaamse bbp opnieuw meer in lijn liggen van het recente verleden en 1,5% bedragen. Gedurende die periode zijn de overige markdiensten (zakelijke dienstverlening) veruit de belangrijkste groeimotor.

De massale maatregelen van de overheid hebben het mogelijk gemaakt het banenverlies in 2020 te beperken: in Vlaanderen zou de werkgelegenheid min of meer stabiel gebleven zijn (groei van 0,0%).

Ondanks een aanzienlijke vertraging aan het eind van 2021 zou de werkgelegenheidsgroei in Vlaanderen relatief sterk zijn (0,8%), door het herstel van de economische activiteit en de handhaving van de steunmaatregelen gedurende een groot deel van het jaar.

De werkgelegenheidsgroei zou in 2022 terugvallen tot 0,2%. In de periode 2023-2026 zou de groei van de binnenlandse werkgelegenheid gemiddeld 0,8 % per jaar bedragen in Vlaanderen. Globaal beschouwd zouden er in de periode 2021-2026 ongeveer 129000 jobs bijkomen in het Vlaams Gewest.

De Vlaamse werkgelegenheidsgraad (EU2020-definitie) zou evolueren van 74,7% in 2020 naar 76,8% in 2026. De Vlaamse werkloosheidsgraad (FPB-definitie) zou evolueren van 6,1% in 2020 (6,1% in 2022) naar 4,9% in 2026.

Download het volledige rapport “Regionale economische vooruitzichten 2021-2026” (Pdf - 702 kB)

Download het persbericht (Pdf - 175 kB)

Download het cijfermateriaal (MS Excel - 312 kB)

Archief "Regionale economische vooruitzichten"

Vraag een reconstructie aan van data vóór 2010


Meer informatie:
Dirk Hoorelbeke

Studiedag “De modellering van de regionale economieën in België”

Op 20 november 2018 vond de studiedag “De modellering van de regionale economieën in België” plaats. Deze studiedag werd georganiseerd door het Federaal Planbureau (FPB) en de 3 regionale Statistische Autoriteiten (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen (SV)). De studiedag stond in het teken van instrumenten voor de modellering van de regionale economieën in België. Het HERMREG-model, dat aan de basis ligt van de jaarlijkse regionale economische vooruitzichten, werd er beschreven en de recente ontwikkelingen ervan werden voorgesteld (zoals de mogelijkheid om impactanalyses te maken van asymmetrisch economisch beleid).

Het programma van de studiedag, de presentaties en een korte uitleg over het HERMREG-project:

Uitleg over het HERMREG-project (Pdf - 279 kB)

Programma studiedag (Pdf - 153 kB)


Presentaties:

1. Het HERMREG-project: De modellering van de regionale economieën (Pdf - 684 kB)  (Frédéric Caruso, IWEPS)

2. Methodologie en resultaten van de regionale economische vooruitzichten 2018-2023 (Pdf - 696 kB)  (Dirk Hoorelbeke, Statistiek Vlaanderen)

3. Focus op de overheidsfinanciën van de gefedereerde entiteiten (Pdf - 285)  (Vincent Frogneux, FPB)

4. Werking en stand van zaken van het bottom-up model (Pdf - 406 kB)  (Didier Baudewyns, FPB)

5. Varianten van regionaal economisch beleid (Pdf - 334 kB)  (Pierre-François Michiels, BISA)