Rode Lijststatus per groep

  • 7% van soorten op Rode Lijst uitgestorven, 28% bedreigd of kwetsbaar

    Van de 2.727 soorten op de gevalideerde Rode Lijsten zijn 182 soorten in de loop van de voorbije eeuw uit Vlaanderen verdwenen. Dat komt overeen met 7% van de soorten op de Rode Lijsten. Verder is 28% ‘ernstig bedreigd’, ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’. Hun populaties zijn de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan of hebben een kritisch minimum bereikt, waardoor de soort op het punt staat te verdwijnen. Daarnaast is 16% van de soorten bijna in gevaar.

    De Rode Lijststatus verschilt sterk tussen de verschillende soortengroepen.

    Het verdwijnen of achteruitgaan van soorten is een gevolg van diverse factoren zoals de achteruitgang van de oppervlakte geschikt habitat, de versnippering van het leefgebied en een dalende habitatkwaliteit. Ook soorten uit het landbouwgebied komen steeds meer op de Rode Lijst terecht.

Bronnen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Rode-Lijststatus groep

Definities

Rode Lijsten: geven aan hoe groot de kans is dat een soort zal uitsterven in Vlaanderen. Dit gebeurt op basis van objectieve en internationaal aanvaarde criteria van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Publicatiedatum

18 februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies