Sociaal-maatschappelijk

Sociaal-culturele verschuivingen in waarden, houdingen en gedragingen

Het voeren van een beleid staat niet los van de sociaalmaatschappelijke omgeving waarin de overheid optreedt. Bij de beleidsbepaling is het van belang de ontwikkelingen in die sociaal-maatschappelijke omgeving op de voet op te volgen. Bij deze onderzoeken ligt de focus op subjectieve beleving, perceptie. Houdingen en gedragingen worden meestal gemeten via surveys.

Recente publicaties:

Mening van de Vlaamse bevolking over beroepsonderwijs en -opleiding in een EU-perspectief
(SVR-Webartikel 2013/4)

Milieubesef en opvattingen over milieubeleid. Denkt iedereen hetzelfde? (SVR-Webartikel 2012/6)

Heeft een betere milieukennis een impact op milieubesef en -gedrag bij Vlamingen? (SVR-Webartikel 2011/17)

Globalisering: gunstig of net niet? Opinie van de Vlaming in een EU-context(SVR-Webartikel 2011/16)

Geefgedrag aan organisaties in Vlaanderen (SVR-Webartikel 2011/14)

 

Andere sociaal-maatschappelijke thema's

De Studiedienst van de Vlaamse Regering publiceert over meerdere actuele maatschappelijke thema’s zoals: kwaliteit van het leven, digitale kloof en de kennis- en informatiemaatschappij, relatie burger en politiek, tijdsbesteding, participatie, …

Recente publicaties:

Werkzaamheidsgraad van eenoudergezinnen blijft laag. (SVR-st@ts 2015/4)

Particuliere uitgaven van Vlaamse en Waalse huishoudens (1999-2010) (SVR-Webartikel 2014/5)

De Europese Unie gezien door de ogen van de burger (SVR-Webartikel 2014/3)

Burgerschap in Vlaanderen vergeleken: 2004-2012 (SVR-Webartikel 2014/2)

Wie participeert niet? Deelname van personen met een functiebeperking aan verschillende domeinen van het maatschappelijke leven (SVR-Webartikel 2014/1)

 

De Sociale Staat van Vlaanderen was een meerjarig onderzoeksprogramma. De origine ligt bij het Vlaams Parlement dat vroeg om tweejaarlijks een synthetische analyse en evaluatie te maken van de maatschappelijke toestand in Vlaanderen. De Vlaamse Regering belastte de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) met de coördinatie van deze opdracht. Voor de uitvoering van het programma vormt SVR een onderzoeksnetwerk met wetenschappers van Vlaamse universiteiten en hogescholen.

In de Sociale Staat van Vlaanderen staat de leefsituatie van het individu centraal.
Zeven aspecten van de leefsituatie komen aan bod: onderwijs en opleiding, werk en arbeidsparticipatie, inkomen en armoede, gezondheid en zorg, wonen en woonomgeving, sociale, maatschappelijke en politieke participatie, mobiliteit.

Recente publicaties:

De Sociale Staat van Vlaanderen 2013, met focus op toekomstige ontwikkelingen

De Sociale Staat van Vlaanderen 2011, met focus op internationale vergelijking

De Sociale Staat van Vlaanderen 2009, met focus op historische ontwikkeling sinds 1980