Studietoelagen

 • Bijna 94.000 aanvragen voor studietoelagen

  In het academiejaar 2019-2020 werden bijna 94.000 aanvragen ingediend voor studietoelagen. Studietoelagen worden toegekend aan de studenten van het hoger onderwijs. Ruim 59.000 aanvragen (63%) werden goedgekeurd en 32.000 (34%) afgekeurd. Voor ruim 2.500 dossiers (3%) kon het recht op een toelage nog niet bepaald worden. 

  In 2019-2020 lag het aantal aanvragen 13% hoger en het aantal goedgekeurde aanvragen 10% hoger dan in het voorgaande academiejaar. Vanaf 2019-2020 werden de graduaatsopleidingen en de specifieke lerarenopleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs overgedragen naar het hoger onderwijs waardoor meer studenten in aanmerking komen voor een studietoelage dan de voorgaande academiejaren.   

  In vergelijking met het academiejaar 2010-2011 lag het aantal aanvragen in 2019-2020 51% hoger. Ook het aantal toegekende studietoelagen is in dezelfde periode gestegen, maar in mindere mate (+31%).  

 • Bijna twee derde van studietoelagen voor hogeschoolstudenten

  Bijna twee derde van de 59.099 goedgekeurde studietoelagen werd in het academiejaar 2019-2020 toegekend aan studenten in de hogescholen, één derde aan studenten die studeren aan een universiteit. Voor een heel klein aandeel (0,3%) is het onderwijsniveau van de ontvanger onbekend. Het gaat hierbij meestal om studenten die een opleiding buiten Vlaanderen volgen. 

 • Bijna 112 miljoen euro aan studietoelagen uitbetaald

  De 59.099 toegekende studietoelagen in academiejaar 2019-2020 waren samen goed voor een totaal uitbetaald bedrag van bijna 112 miljoen euro. Bijna 71 miljoen euro daarvan ging naar studenten in hogescholen, ruim 40 miljoen euro naar studenten in universiteiten.  

 • Toelage voor hogeschoolstudent op 1.830 euro, voor universiteitsstudent op 2.000 euro

  Het bedrag dat per toegekende studietoelage wordt uitbetaald, verschilt per student. Studenten in de hogescholen ontvingen gemiddeld 1.831 euro, studenten aan universiteiten gemiddeld 1.998 euro.    

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs

Publicatiedatum

10 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies