Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête)

 • Ruim 6% van 18- tot 24-jarigen heeft geen diploma secundair en volgt geen onderwijs of opleiding

  In 2019 was volgens de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) 6,2% van de Vlaamse 18- tot 24-jarigen een vroegtijdige schoolverlater. Het gaat om jongeren die geen einddiploma secundair onderwijs hebben behaald en die geen onderwijs of opleiding volgden in de 4 weken voor de bevraging. In 1999 lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters bij jongeren van 18 tot 24 jaar meer dan dubbel zo hoog (13,6%).

 • Aandeel vroegtijdige schoolverlaters hoger bij mannen dan bij vrouwen

  Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters lag in 2019 bij mannen (7,6%) duidelijk hoger dan bij vrouwen (4,8%). Sinds 1999 daalde zowel bij mannen als bij vrouwen het aandeel dat het secundair onderwijs verlaat zonder diploma.

 • Aandeel vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen lager dan EU-gemiddelde

  In 2019 lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in het Vlaamse Gewest lager dan in de andere gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 11,8% van de jongeren van 18 tot 24 jaar, in het Waalse Gewest om 10,9%. In het Vlaamse Gewest ging het om 6,2%.

  In de Europese Unie (EU28) lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in 2019 bij de jongeren van 18 tot 24 jaar gemiddeld op 10,3%. Tussen de EU-landen zijn er onderling grote verschillen. In Spanje en Malta verlaat rond 17% van de jongeren vroegtijdig de school. In Kroatië ligt dat aandeel op 3%.

Bronnen

Publicatiedatum

12 mei 2020

Volgende update

mei 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies