Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête)

 • Bijna 7% van 18- tot 24-jarigen heeft geen kwalificatie van het niveau secundair onderwijs

  In 2020 was volgens de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) 6,7% van de Vlaamse 18- tot 24-jarigen een vroegtijdige schoolverlater. Het gaat om jongeren die geen kwalificatie van het niveau secundair onderwijs hebben behaald en die geen onderwijs of opleiding volgden in de 4 weken voor de bevraging. In 1999 lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters bij jongeren van 18 tot 24 jaar nagenoeg dubbel zo hoog (13,6%).

 • Aandeel vroegtijdige schoolverlaters hoger bij mannen dan bij vrouwen

  Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters lag in 2020 bij mannen (9,0%) hoger dan bij vrouwen (4,4%). Sinds 1999 daalde dat aandeel zowel bij mannen als bij vrouwen.

 • Aandeel vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen lager dan EU-gemiddelde

  In 2020 lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in het Vlaamse Gewest lager dan in de andere gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 9,7% van de jongeren van 18 tot 24 jaar, in het Waalse Gewest om 9,8%. In het Vlaamse Gewest ging het om 6,7%.

  In de Europese Unie (EU27) lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in 2020 bij de jongeren van 18 tot 24 jaar gemiddeld op 10,1%. Tussen de EU-landen bestaan er onderling grote verschillen. In Malta verliet bijna 17% van de jongeren vroegtijdig de school. In Griekenland lag dat aandeel op slechts 3,8%.

Bronnen

Publicatiedatum

27 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies